Katedra speciální geodézie (K154) - Předměty

Přehled předmětů vypsaných katedrou v minulém, současném a příštím semestru.

Bílá kniha obsahuje všechny důležité informace o povinných a povinně volitelných předmětech zařazených do studijních plánů jednotlivých studijních programů a volitelných předmětech.

Bakalářské a magisterské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
154ACIG
česky
AutoCAD pro inženýrskou geodézii
154BAPG
česky
Bakalářská práce
154BAPZ
česky
Bakalářská práce
154BIMG
česky
BIM v geodézii
154DPM
česky
Diplomová práce
154EZKA
česky
Ekonomika v zeměměřictví a katastru
154FS01
anglicky
Fieldwork Surveying
154GED1
česky
154GED2
česky
154GED3
česky
154GED4
česky
154INGE
česky
Inženýrská geodézie
154XIGZ
česky
Inženýrská geodézie a životní prostředí
154ING2
česky
Inženýrská geodézie 2
154ING3
česky
Inženýrská geodézie 3
154ING4
česky
Inženýrská geodézie 4
154KOME
česky
Kontrolní měření
154LSK
česky
Laserové skenování
154MEGE
česky
Metrologie v geodézii
154MIGE
anglicky
Metrology in Geodesy
154MC3D
česky
Microstation 3D
154PZ02
česky
Projekt 2
154SPG
česky
Stavebně průmyslová geodézie
154SG01
česky
Stavební geodézie
154SGEA
česky
Stavební geodézie A
154TCV1
česky
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
154TCV2
česky
Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
154TELS
anglicky
Terrestrial laser scanning
154TEAC
anglicky
Theory of Errors and Adjustment Calcullus
154VY1
česky
Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)
154VY3
česky
Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)
154VYIG
česky
Výuka v terénu IG (2 týdny)

Doktorské předměty

Kód/Jazyk
Název
Odkazy
D54AIG
česky
Analýza dat v inženýrské geodézii
D54AIG_EN
anglicky
Data analysis in engineering surveying
D54GUP_EN
anglicky
Geodetic Problems and their Accuracy
D54GUP
česky
Geodetické úlohy a jejich přesnost
D54GPP
česky
Geodézie v podzemních prostorách
D54GMS
česky
Grafický informační systém MicroStation
D54GMS_EN
anglicky
Graphic Information System MicroStation
D54MET
česky
Metrologie 3D měření
D54MET_EN
anglicky
Metrology of 3D Measurement
D54TIG
česky
Teoretické základy inženýrské geodézie
D54TZS
česky
Teoretické základy 3D skenování
D54TCH
česky
Teorie chyb
D54TMS
česky
Teorie měřicích systémů
D54TAG
česky
Teorie vlivu atmosféry na geodata
D54TIG_EN
anglicky
Theoretical Basis of Engineering Geodesy
D54TAG_EN
anglicky
Theory of Atmospheric Influence on Geodata
D54TCH_EN
anglicky
Theory of Errors
D54TMS_EN
anglicky
Theory of Measurement Systems
D54TZS_EN
anglicky
Theory of 3D Scanning
D54GPP_EN
anglicky
Underground Engineering Surveying