doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební (K154)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-903

Odkazy: