prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.

Role na FSv

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-623

Odkazy: