prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.

Role na FSv

  • mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-605
Odkazy: