prof. Ing. Milena Císlerová, CSc.

Role na FSv

  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-605

Odkazy: