prof. Ing. František Wald, CSc.

Role na FSv

  • místopředseda AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec FSv / České vysoké učení technické v Praze
  • člen AS - zaměstnanec / České vysoké učení technické v Praze
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen hospodářské komise AS / České vysoké učení technické v Praze
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
  • mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-626
Odkazy: