doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra ocelových a dřevěných konstrukcí / Fakulta stavební (K134)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-632

Odkazy: