doc. Dr. Ing. Jan Pruška

Role na FSv

  • vedoucí / katedra geotechniky / Fakulta stavební (K135)
  • zástupce proděkana pro pedagogiku - Konstrukce a dopravní stavby / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-518
Odkazy: