prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Role na FSv

  • proděkan pro zahraniční vztahy / Fakulta stavební
  • vedoucí / katedra geomatiky / Fakulta stavební (K155)
  • vedoucí / redakce Stavební obzor / Fakulta stavební
  • člen kolégia / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-815
Odkazy: