Katedra geomatiky (K155)


E-mail
k155@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4648
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra geomatiky
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Geomatika je obor vycházející z inženýrských základů a informačních technologií, která se zabývá sběrem, modelováním, analýzou a správou prostorových dat, jako jsou družicová navigace, dálkový průzkum Země, katastr nemovitostí, fotogrammetrie a geografické informační systémy (GIS).

Katedra zajišťuje výuku bakalářských, magisterských a postgraduálních předmětů v oblastech geodézie (geodetická měření, fyzikální geodézie, satelitní geodézie), vyrovnávacího počtu, mapování, katastru nemovitostí, kartografie GIS a aplikované informatiky. Výzkum katedry je zaměřen primárně na přesné aplikace globálních navigačních systémů (GNSS), GIS, digitální fotogrammetrie, 3-D laserového skenování, teorie geodetických přístrojů, vývoj softwaru (jak proprietárního, tak svobodného softwaru pod GNU GPL licencí). Katedra spolupracuje s akademickými i komerčními institucemi v Evropě i USA. Je zapojena do nevládních organizací jako jsou IGS, FIG, ICA, ISPRS, CIPA a EARSEL.

Katedru tvoří 30 akademických pracovníků (profesorů, docentů, přednášejících a Ph.D. studentů). Katedra je vybavena moderními laboratořemi pro testování optických a elektronických geodetických přístrojů, fotogrammetrickou laboratoří, laboratoří dálkového průzkumu, astronomickou observatoří, laboratoří geomatiky a počítačovým vybavením, které slouží jak pro výzkum, tak pro výuku.