prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / katedra geomatiky / Fakulta stavební (K155)
  • zástupce proděkana pro pedagogiku - Geodézie, kartografie, geoinformatika, metrologie, geomatika / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • předseda ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-803
Odkazy: