Aktuální řízení

Habilitační řízení | Řízení ke jmenování profesorem


 

Habilitační řízení

 

Ing. Kamila Cábová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Ověřování modelů v požární bezpečnosti konstrukcí
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Recyklované materiály ve stavebních konstrukcích: Experimentální a environmentální vyhodnocení
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor habilitace:Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma habilitační práce a přednášky:Povrchový odtok – dopad srážkových extrémů
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Jan Novák, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Experimentální centrum
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Modelování mikrostrukturálních fluktuačních polí pro zobecněné metody konečných prvků
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Vladimír Nývlt, Ph.D., MBA
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra inženýrské informatiky
Obor habilitace:Stavební management a inženýring
Téma habilitační práce a přednášky:Digitální řízení stavebního podniku
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Numerická analýza sdružených problémů ve vybraných inženýrských aplikacích
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Václav Nežerka, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra fyziky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Měření posunů a deformací pomocí DIC: zkušenosti a získané poznatky
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 


 

Řízení ke jmenování profesorem

 

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor jmenování:Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky:Využití dešťových simulátorů pro výzkum srážko odtokových a erozních procesů
Předpokládané datum přednášky:2. června 2022
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky (částečný úvazek)
UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, katedra geoinformatiky (HPP)
Obor jmenování:Geodézie a kartografie
Téma přednášky:Rekonstrukce krajiny v oblasti vodních nádrží pohledem geoinformatika
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Konfrontace dimenzí realizovaných staveb jako hodnoty pro praxi architekta a pedagoga v přehledu vlastní tvorby
Předpokládané datum přednášky:5. května 2022
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Navrhování skleněných konstrukcí
Předpokládané datum přednášky:5. května 2022
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: