Výzkum

Aktuální řízení

Habilitační řízení | Řízení ke jmenování profesorem


 

Habilitační řízení

 

Ing. Özgür Yurdakul, Ph.D.
Pracoviště:Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, Katedra dopravního stavitelství
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Oprava silně poškozených železobetonových sloupů: Experimentální a numerická analýza
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Dr. Ing. Roman Lenner, PE
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Dopravní zatížení na mostech: Návrh a posouzení mostů krátkých a středních rozpětí
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Josef Novák, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Pevnost vláknocementových kompozitů a jejich rozhraní za zvýšené teploty
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. arch. Helena Hexnerová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Téma habilitační práce a přednášky:Mateřské školy; vliv přístupů a vzdělávacích metod na vývoj mateřských škol
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 11. dubna od 10:20 hodin
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 


 

Řízení ke jmenování profesorem

 

doc. Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor jmenování:Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky:Hydrologie svahu – dynamika odtoku a transportní procesy
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 11. dubna od 9:00 hodin
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: