Ukončená řízení

Habilitační řízení | Řízení ke jmenování profesorem


 

Habilitační řízení

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

 

Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Vybrané problematiky podzemního stavitelství
Specifika podzemní části hlubinného úložiště
Předpokládané datum přednášky:2. června 2022
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. července 2022

 

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Budovy v kontextu klimatických cílů
Předpokládané datum přednášky:31. března 2022
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. dubna 2022

 

Ing. Aleš Jíra, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Organické struktury jako základ inženýrských aplikací
Předpokládané datum přednášky:31. března 2022
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. dubna 2022

 

Ing. Josef Žák, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení stavebnictví
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Trvalé deformace a nerovnosti konstrukcí vozovek
Předpokládané datum přednášky:10. února 2022
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. dubna 2022

 

Ing. Václav Kočí, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Korekce systematických chyb kalorimetrických měření prostřednictvím počítačového modelování
Předpokládané datum přednášky:13. ledna 2022
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. února 2022

 

Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace:Stavební management a inženýring
Téma habilitační práce a přednášky:Determinanty nabídky a poptávky na trhu s byty
Předpokládané datum přednášky:9. prosince 2021
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. února 2022

 

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Experimentální centrum
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Význam minerálních příměsí pro zajištění dlouhodobé trvanlivosti betonu v dopravní infrastruktuře
Předpokládané datum přednášky:7. října 2021
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. prosince 2021

 

Ing. Bc. Josef Fládr, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Zhodnocení vlivu vybraných složek na vlastnosti vysokohodnotného betonu
Předpokládané datum přednášky: 3. června 2021
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. července 2021

 

Ing. Miloš Jerman, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Využití přírodních materiálů ve stavebnictví
Předpokládané datum přednášky:8. dubna 2021
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:Habilitační řízení zastaveno.

 

Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Progresivní betonové konstrukce v dopravní infrastruktuře
Předpokládané datum přednášky:11. února 2021
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. dubna 2021

 

Ing. Anna Kučerová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Inverzní problémy v modelování náhodných materiálů
Předpokládané datum přednášky:10. prosince 2020
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. února 2021

 

Ing. Jan Sýkora, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Transportní procesy a přidružené inverzní problémy
Předpokládané datum přednášky:10. září 2020
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. prosince 2020

 

Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor habilitace:Geodézie a kartografie
Téma habilitační práce a přednášky:Časově proměnné gravitační pole na základě inverze družicových GPS drah
Předpokládané datum přednášky:6. února 2020
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. července 2020

 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Téma habilitační práce a přednášky:Typologické zásady (požadavky) a jejich vliv na komplexní proces navrhování a realizace staveb -- Kniha A (131 MB) ; Kniha B1 (408 MB) ; Kniha B2 (106 MB)
Předpokládané datum přednášky:5. prosince 2019
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. ledna 2020

 

Ing. Lenka Melzerová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Studie přetváření a porušování nosníků z lepeného lamelového dřeva
Téma přednášky:Studie přetváření a porušování nosníků z lepeného lamelového dřeva
Předpokládané datum přednášky:10. října 2019
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. listopadu 2019

 

Ing. Jiří Karásek, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace:Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce:Economic Evaluation of Energy Efficiency Policies in Buildings
Téma přednášky:Ekonomické vyhodnocení politik energetické účinnosti v budovách
Předpokládané datum přednášky:16. května 2019
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. července 2019

 

Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Pracoviště:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Performance Evaluation of Consolidants for Friable Inorganic Building Materials
Téma přednášky:Konsolidace kamene a omítek na památkových objektech
Předpokládané datum přednášky:4. dubna 2019
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. května 2019

 

Ing. arch. Juraj Dulenčín, PhD.
Pracoviště:Fakulta stavební VUT v Brně, ústav architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Detail v architektuře; mezi uměním a řemeslem
Téma přednášky:Detail v architektuře jako součást ateliérové tvorby
Předpokládané datum přednášky:7. února 2019
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. března 2019

 

Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování historických omítek
Téma přednášky:Problematika obnovy historických staveb v kontextu moderních technologií
Předpokládané datum přednášky: 10. ledna 2019
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. února 2019

 

Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace:Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce:Hmotnostní toky v půdním prostředí
Téma přednášky:Formování odtoku na svahu a malých horských povodích
Předpokládané datum přednášky:6. prosince 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. února 2019

 

Ing. Roman Šafář, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Hodnocení technického stavu železničních mostů z předpjatého betonu
Téma přednášky:Poruchy, zatížitelnost, opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí
Předpokládané datum přednášky:6. prosince 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. února 2019

 

Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Využití mikromletých recyklovaných stavebních materiálů ve stavebnictví
Téma přednášky:Alternativní využití sádry ve stavebnictví
Předpokládané datum přednášky:1. listopadu 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. prosince 2018

 

Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Aplikace cementových a betonových kompozitů v konstrukčních prvcích
Téma přednášky:Konstrukční použití vláknobetonů
Předpokládané datum přednášky:1. listopadu 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. prosince 2018

 

Ing. Jiří Maděra, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Použití počítačového modelování při řešení vybraných úloh materiálového inženýrství
Téma přednášky:Počítačové modelování porušení stavebních materiálů vlivem vlhkosti a teploty
Předpokládané datum přednášky:11. října 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. listopadu 2018

 

Ing. arch. Jaroslav Daďa
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Místo určuje děj, architektura vytváří místo
Téma přednášky:Novostavby v historickém prostředí Prahy ve 20. století
Předpokládané datum přednášky:11. října 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:1. listopadu 2018

 

Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Experimentální centrum
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Balistická odolnost ultra vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů
Téma přednášky: Odezva vysokohodnotných cementových kompozitů na náraz projektilu
Datum habilitační přednášky: 7. června 2018
Jmenován s účinností od: 1. července 2018
Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra železničních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Aplikace popílkového stabilizátoru v konstrukci pražcového podloží na zkušebním úseku v železniční stanici Smiřice
Téma přednášky: Možnosti použití materiálů na bázi recyklátu v konstrukci pražcového podloží
Datum habilitační přednášky: ve čtvrtek 7. června 2018
Jmenován s účinností od: 1. července 2018
Dr. Ing. Ivana Kabelková
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Místně specifický přístup k ochraně vodních toků před narušením přepady z dešťových oddělovačů
Téma přednášky: Městské odpadní vody: od čištění k získávání zdrojů
Datum habilitační přednášky: 10. května 2018
Jmenován s účinností od: 1. června 2018
Ing. Pavel Padevět, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Měření dotvarování cementových past
Téma přednášky: Měření mechanických vlastností pevných stavebních materiálů
Datum habilitační přednášky: 12. dubna 2018
Jmenován s účinností od: 1. května 2018
Ing. arch. Jindřich Svatoš
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Od čáry k prostoru
Téma přednášky: Kreativní proces formování architektonické myšlenky
Datum habilitační přednášky: 7. prosince 2017
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2018
Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Landscape change detection using spatial data and methods of geoinformatics. Case study of Northwest Bohemia
Téma přednášky: The usage of remotely sensed spatial data for landscape modelling and change detection (Využití bezkontaktního sběru prostorových dat pro modelování a sledování změn krajiny)
Datum habilitační přednášky: 9. listopadu 2017
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2018
Ing. arch. Zdeněk Lukeš
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Praha moderní/ Velký průvodce po architektuře I-III
Habilitační přednáška: Znovuobjevený mistr secese a kubismu Emil Králíček
Datum habilitační přednášky: 12. října 2017
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2017
Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Konstrukce z korozivzdorných ocelí
Habilitační přednáška: Nosníky štíhlých průřezů za požáru
Datum habilitační přednášky: 11. května 2017
Jmenován s účinností od: 1. června 2017
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Estimation of an Unknown Cartographic Projection and its Parameters from a Map
Habilitační přednáška: Detekce kartografického zobrazení a jeho využití v geoinformatice
Datum habilitační přednášky: 6. dubna 2017
Jmenován s účinností od: 1. června 2017
Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Výzkum české architektury šedesátých let
Habilitační přednáška: Výzkum české architektury šedesátých let u nás a jeho specifika
Datum habilitační přednášky: 2. března 2017
Jmenován s účinností od: 1. dubna 2017
Ing. Jan Záleský, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra geotechniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Liniová sledování deformací v geotechnice
Habilitační přednáška: Pražský hrad - sledování stability historických objektů
Datum habilitační přednášky: 8. prosince 2016
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2017
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra speciální geodézie
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů
Habilitační přednáška: Krátkodobé a dlouhodobé sledování průhybu mostních konstrukcí
Datum habilitační přednášky: 10. listopadu 2016
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2016
Ing. Jan Vorel, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Multiscale Modelling of Heterogeneous Materials
Habilitační přednáška: Kalibrace a validace materiálových modelů pro beton
Datum habilitační přednášky: 13. října 2016
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2016
Ing. arch. Luboš Knytl
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Architektonický koncept jako odraz kontextu stavby
Habilitační přednáška: Forma, funkce, konstrukce ... a myšlenka
Datum habilitační přednášky: 9. června 2016
Jmenován s účinností od: 1. července 2016
Ing. Martin Keppert, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Vlastnosti a využití popelovin ze spalování komunálního odpadu
Habilitační přednáška: Distribuce velikosti pórů ve stavebních materiálech –- charakterizace a význam
Datum habilitační přednášky: 5. května 2016
Jmenován s účinností od: 1. června 2016
Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Vliv vybraných reaktivních minerálních příměsí na vlastnosti betonu
Habilitační přednáška: Vápenné omítky s pucolánovými příměsmi
Datum habilitační přednášky: 3. března 2016
Jmenován s účinností od: 1. dubna 2016
Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Ekonomické a inovační aspekty energetického využívání malého vodního zdroje pro rozvoj území
Habilitační přednáška: Inovační přístupy k využití velmi malých vodních zdrojů
Datum habilitační přednášky: 14. ledna 2016
Jmenován s účinností od: 1. února 2016
Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Nové materiály na bázi síranu vápenatého
Habilitační přednáška: Možnosti přípravy lehkých materiálů na bázi sádry
Datum habilitační přednášky: 3. prosince 2015
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2016
Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Urbanismus a architektura moderních veřejných prostorů a dopravních staveb v teorii a praxi
Habilitační přednáška: Soudobé architektonické a urbanistické trendy v navrhování intermodálních terminálů veřejné dopravy
Datum habilitační přednášky: 8. října 2015
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2015
Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Nové přístupy v oblasti sanací vlhkých budov
Habilitační přednáška: Nová technická řešení pro sanaci spodní stavby vlhkých budov
Datum habilitační přednášky: 11. června 2015
Jmenován s účinností od: 1. července 2015
Ing. arch. Petr Durdík
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra urbanismu a územního plánování
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Urbanismus a územní plánování sídel (soubor publikovaných prací)
Habilitační přednáška: Možnosti dalšího rozvoje hlavního města Prahy
Datum habilitační přednášky: 14. května 2015
Jmenován s účinností od: 1. června 2015
Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.
Pracoviště: Kloknerův ústav ČVUT v Praze, oddělení spolehlivosti konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Assessment of Existing Structures Using Probabilistic Methods (dissertation)
Habilitační přednáška: Pravděpodobnostní metody hodnocení existujících konstrukcí
Datum habilitační přednášky: 9. dubna 2015
Jmenován s účinností od: 1. května 2015
Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Kontext a kontrast (soubor publikovaných prací)
Habilitační přednáška: Architektonická kompozice - Architektonické měřítko
Datum habilitační přednášky: 12. března 2015
Jmenován s účinností od: 1. dubna 2015
Ing. Michal Dohnal, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Parametrizace modelů proudění vody v systému půda - rostlina - atmosféra (soubor publikovaných prací)
Habilitační přednáška: Vyhodnocení infiltračních vlastností půdního povrchu
Datum habilitační přednášky: 4. prosince 2014
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2015
Ing. arch. Michal Šourek
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Trvale udržitelný rozvoj v kulisách odkazu industriální moderny: od estetizovaného stavitelství k udržitelné architektuře (soubor publikovaných prací)
Habilitační přednáška: Od funkčních ploch k metropolitní struktuře: veřejný prostor v kontextu udržitelného rozvoje
Datum habilitační přednášky: 6. listopadu 2014
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2014
RNDr. Anton Trník, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Application of a thermomechanical analysis to the study of building ceramics
Habilitační přednáška: Measurement of the linear thermal expansion coefficient of concretes at high temperatures: A comparison of isothermal and non-isothermal method
Datum habilitační přednášky: 5. června 2014
Jmenován s účinností od: 1. července 2014
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Zatížení ocelových mostů od termické interakce s bezstykovou kolejí
Habilitační přednáška: Moderní technologie výstavby ocelových mostů
Datum habilitační přednášky: 5. června 2014
Jmenován s účinností od: 1. července 2014
Ing. Martina Eliášová, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Hybridní nosníky z oceli a skla
Habilitační přednáška: Sklo - materiál pro nosné konstrukce
Datum habilitační přednášky: 22. května 2014
Jmenován s účinností od: 1. července 2014
Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Optimalizace životního cyklu stavebních konstrukcí
Habilitační přednáška: Výbuchová odolnost železobetonových prvků a prvků z vláknobetonu
Datum habilitační přednášky: 5. prosince 2013
Jmenován s účinností od: 1. února 2014
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Nové přístupy k analýze starých map (soubor publikovaných prací)
Habilitační přednáška: Rekonstrukce historické krajiny a zaniklých obcí
Datum habilitační přednášky: 5. prosince 2013
Jmenován s účinností od: 1. února 2014
Ing. David Stránský, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Stochastický srážko-odtokový model pro hydraulický návrh stokového systému
Habilitační přednáška: Aktuální trendy v nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích
Datum habilitační přednášky: 16. května 2013
Jmenován s účinností od: 1. července 2013
Dr. Ing. Jakub Dolejš
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení
Habilitační přednáška: Vysokopevnostní oceli pro stavební konstrukce
Datum habilitační přednášky: 4. dubna 2013
Jmenován s účinností od: 1. května 2013
Ing. Josef Křeček, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Evapotranspirace horského povodí
Habilitační přednáška: Možnosti využití poznatků pleohydrologie a historické hydrologie ve vodním hospodářství
Datum habilitační přednášky: 15. listopadu 2012
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2013
Ing. Jana Valentová, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Hodnocení vlivů antropogenní činnosti na hydraulickou funkci inundačního území při povodních
Habilitační přednáška: Analýza vlivu zástavby a protipovodňových opatření na odtokové poměry
Datum habilitační přednášky: 18. října 2012
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2013
Ing. Matěj Lepš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Soft computing methods in concrete mix performance approximation and optimization
Habilitační přednáška: Metody evoluční optimalizace a jejich aplikace ve stavebním inženýrství
Datum habilitační přednášky: 18. října 2012
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2013
Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Proměny české vesnice
Habilitační přednáška: Hodnocení historického jádra českých vesnic
Datum habilitační přednášky: 17. května 2012
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2012
Ing. Dana Měšťanová, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Systémová podpora technicko-ekonomických postupů pro zkvalitnění přípravy a realizace dálničních staveb
Habilitační přednáška: Nové přístupy při přípravě a realizaci dálničních staveb
Datum habilitační přednášky: 17. května 2012
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2012
Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Těžké kovy v sedimentech drobných městských toků
Habilitační přednáška: Analýza těžkých kovů v sedimentech vodních toků
Datum habilitační přednášky: 29. března 2012
Jmenován s účinností od: 1. května 2012
Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Pořizování veřejných staveb (respektující udržitelnost nákladů životního cyklu)
Habilitační přednáška: Náklady životního cyklu při přípravě stavební investice
Datum habilitační přednášky: 9. února 2012
Jmenován s účinností od: 1. března 2012
Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Účinky reologických vlastností materiálů na dlouhodobé chování předpjatých betonových konstrukcí
Habilitační přednáška: K otázce dlouhodobých ztrát předpětí
Datum habilitační přednášky: 1. prosince 2011
Jmenován s účinností od: 1. března 2012
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Experimentální výzkum vlivu vlhkosti na mechanické vlastnosti historických zděných konstrukcí
Habilitační přednáška: Stanovení zůstatkové zatížitelnosti historických budov
Datum habilitační přednášky: 1. prosince 2011
Jmenován s účinností od: 1. března 2012
Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra technických zařízení budov
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Akumulace tepla a vnější prostředí budov
Habilitační přednáška: Akumulace tepla
Datum habilitační přednášky: 13. října 2011
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2011
Ing. Martin Šanda, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Vyhodnocení vodního režimu horského povodí
Habilitační přednáška: Přirozené stopovače v experimentální hydrologii
Datum habilitační přednášky: 13. října 2011
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2011
Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Experimentální centrum
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Objemové změny cementových past a betonu ve fázi hydratace
Habilitační přednáška: Experimentální vyšetřování stavebních konstrukcí
Datum habilitační přednášky: 29. září 2011
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2011
Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Časová nestabilita hydraulických charakteristik půdy
Habilitační přednáška: Neinvazivní metody vizualizace proudění a transportu v pórovitém prostředí
Datum habilitační přednášky: 14. dubna 2011
Jmenován s účinností od: 1. června 2011
Ing. Josef Krása, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Empirické modely vodní eroze v ČR - nástroje, data, možnosti a rizika výpočtů
Habilitační přednáška: Geoinformatika versus vodohospodářství a krajinné inženýrství
Datum habilitační přednášky: 14. dubna 2011
Jmenován s účinností od: 1. června 2011
Ing. Natalino Gattesco
Pracoviště: Department of Architectural and Urban Design, University of Trieste, Italy
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Advances in the Research on the Seismic Behaviour of Historical Structures
Habilitační přednáška: New Materials for the Rehabilitation of Cultural Heritage
Datum habilitační přednášky: 20. ledna 2011
Jmenován s účinností od: 1. dubna 2011
Ing. Jitka Vašková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Konstrukční prvky z vyztuženého vláknobetonu - experiment a analýza
Habilitační přednáška: Faktory ovlivňující charakter porušení betonových prvků při namáhání ohybem
Datum habilitační přednášky: 20. ledna 2011
Jmenován s účinností od: 1. února 2011
Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Interakce anorganických solí s porézními stavebními materiály
Habilitační přednáška: Uplatnění IČ spektrometrie v analýze stavebních materiálů
Datum habilitační přednášky: 9. prosince 2010
Jmenován s účinností od: 1. února 2011
Ing. Pavel Trtík, Ph.D.
Pracoviště: EMPA Materials Science and Technology, Dübendorf, Švýcarsko
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Virtual Testing of Hardened Cement Pastes Based on Three-dimensional Images from Focussed Ion Beam Nanotomography
Habilitační přednáška: Využití synchrotronu při výzkumu mikrostruktury cementové pasty
Datum habilitační přednášky: 17. června 2010
Jmenován s účinností od: 1. února 2011
Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Komparace trendů developerských bytových projektů (V lokalitě hl.m.Prahy, v letech 2006 - 2009)
Habilitační přednáška: Specifika trhu s novými byty v hl.m. Praze
Datum habilitační přednášky: 21. října 2010
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2010
Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Nové trendy v komunálním lázeňství
Habilitační přednáška: Úprava bazénových vod
Datum habilitační přednášky: 13. května 2010
Jmenován s účinností od: 1. července 2010
Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrotechniky
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Využití generátoru srážek v teorii nádrží a vodohospodářských soustav
Habilitační přednáška: Kombinace numerického a fyzikálního modelování ve výzkumu vodních staveb
Datum habilitační přednášky: 15. dubna 2010
Jmenován s účinností od: 1. července 2010
PhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra společenských věd
Obor habilitace: České a československé dějiny
Habilitační práce: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092 - 1140
Habilitační přednáška: Zápas Přemyslovců a Habsburků o hegemonii ve střední Evropě v letech 1273 - 1305
Datum habilitační přednášky: 12. listopadu 2009
Jmenován s účinností od: 1. dubna 2010
Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Identification of Parameters Describing the Coupled Moisture and Salt Transport in Porous Building Materials
Habilitační přednáška: Metody měření vlhkosti porézních stavebních materiálů
Datum habilitační přednášky: 21. ledna 2010
Jmenován s účinností od: 1. března 2010
RNDr. Jan Chleboun, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra matematiky
Obor habilitace: Aplikovaná matematika
Habilitační přednáška: Metoda nejhoršího scénáře jako zásadní součást různých přístupů k řešení úloh s nejistými vstupními daty
Poznámka: habilitace probíhala na FJFI
Jmenován s účinností od: 1. února 2010
Ing. Aleš Tomek, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: International Construction - Challenges and Solutions for Czech Construction Firms
Habilitační přednáška: International Construction Procurement Systems - Mitigation of Risks
Datum habilitační přednášky: 10. prosince 2009
Jmenován s účinností od: 1. února 2010
Ing. Jiří Němeček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Nanoindentation of Heterogeneous Structural Materials
Habilitační přednáška: Principy nanoindentace na heterogenních systémech
Datum habilitační přednášky: 10. listopadu 2009
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2010
Ing. Daniel Macek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Buildpass - obnova a údržba objektů
Habilitační přednáška: Technicko - ekonomický software Buildpass pro údržbu a obnovu objektů
Datum habilitační přednášky: 15. října 2009
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2010
Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Problematika odlehčovacích komor na stokové síti
Habilitační přednáška: Matematické modelování překážek ve stokovém systému
Datum habilitační přednášky: 18. června 2009
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2009
Ing. Vladimír Žďára, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Hodnocení a optimalizace budov
Habilitační přednáška: Integrovaný návrh nízkoenergetických a pasivních budov
Datum habilitační přednášky: 21. května 2009
Jmenován s účinností od: 1. července 2009
Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, zástupce katedry speciální geodézie
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Terestrické skenovací systémy
Habilitační přednáška: Systematické chyby 3D skenování sférických povrchů
Datum habilitační přednášky: 12. března 2009
Jmenován s účinností od: 1. května 2009
Ing. Vít Šmilauer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Multiscale modeling of heat conduction in hydratin concrete structures
Habilitační přednáška: Mikromechanická analýza silikátových materiálů
Datum habilitační přednášky: 18. prosince 2008
Jmenován s účinností od: 1. února 2009
Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Homogenization of random composites: Hashin-Shtrikman approach (soubor prací)
Habilitační přednáška: Homogenizace heterogenních materiálů s náhodnou geometrií
Datum habilitační přednášky: 26. listopadu 2008
Jmenován s účinností od: 1. února 2009
doc. Ing. Jan Krňanský, CSc.
Pracoviště: TU Liberec
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Building Structures. Engineering Physical Analysis
Habilitační přednáška: Difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb
Datum habilitační přednášky: 16. října 2008
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2008
Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., C.Eng., M.I.C.E.
Pracoviště: D2 Consult Prague, s.r.o.
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Příprava a výstavba dlouhých železničních tunelů
Habilitační přednáška: Možnosti výstavby tunelů v tuhých jílech
Datum habilitační přednášky: 5. června 2008
Jmenován s účinností od: 1. října 2008
Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Pracoviště: místopředseda AV ČR
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Hydraulická potrubní kontejnerová doprava
Habilitační přednáška: Laminární, přechodné a turbulentní proudění jemnozrnných suspenzí v potrubí
Datum habilitační přednášky: 22. května 2008
Jmenován s účinností od: 1. července 2008
Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí katedry silničních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Navrhování vozovek pozemních komunikací
Habilitační přednáška: Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
Datum habilitační přednášky: 17. dubna 2008
Jmenován s účinností od: 1. června 2008
Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Pracoviště: Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Vliv krátkých všesměrně rozptýlených polypropylénových mikro a makrovláken na vlastnosti cementových malt a betonů
Habilitační přednáška: Podrobný diagnostický průzkum prvků terasy Letohrádku královny Anny na Pražském Hradě
Datum habilitační přednášky: 17. dubna 2008
Jmenován s účinností od: 1. června 2008
Ing. Otakar Vacín, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra silničních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Vývoj specifikací asfaltových pojiv a asfaltových směsí
Habilitační přednáška: Nová charakteristika asfaltových pojiv
Datum habilitační přednášky: 14. února 2008
Jmenován s účinností od: 1. června 2008
Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.
Pracoviště: generální tajemník AIP ČR
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání
Habilitační přednáška: Inovační potenciál ČR
Datum habilitační přednášky: 14. února 2008
Jmenován s účinností od: 1. března 2008
Dr. Ing. Tomáš Dostál
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Strukturovaný přístup k modelování a aplikace GIS v krajinném inženýrství
Habilitační přednáška: Zásady revitalizace malých vodních toků
Datum habilitační přednášky: 17.ledna 2008
Jmenován s účinností od: 1. března 2008
Ing. Jan Pašek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Spolehlivost a trvanlivost kontaktních zateplovacích systémů obvodových plášťů panelových budov
Habilitační přednáška: Charakteristické vady a poruchy obvodových plášťů panelových budov
Datum habilitační přednášky: 18. října 2007
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2007
Ing. František Kulhánek, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Komplexní analýza zateplovacího systému z lehkých sendvičových panelů
Habilitační přednáška: Projekt UNDP Nízkoenergetický a nízkonákladový dům pro ČR
Datum habilitační přednášky: 14. června 2007
Jmenován s účinností od: 1. července 2007
Ing. Roman Vávra, Ph.D.
Pracoviště: Metrostav a.s. Praha a katedra stavebních hmot FSv ČVUT v Praze
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Veličiny charakterizující sálavé vlastnosti neprůteplivých stavebních materiálů
Habilitační přednáška: Zkušenosti s eliminací nejčastějších stavebně fyzikálních vad novostaveb bazénů
Datum habilitační přednášky: 10. května 2007
Jmenován s účinností od: 1. července 2007
Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Application of Fuzzy Set Theory to Civil Engineering Problems
Habilitační přednáška: Modelování tuhnoucího betonu
Datum habilitační přednášky: 12. dubna 2007
Jmenován s účinností od: 1. května 2007
PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra společenských věd
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Vzdělávání stavebních inženýrů
Habilitační přednáška: Uplatnění absolventů Fakulty stavební ČVUT na trhu práce a jejich další vzdělávání
Datum habilitační přednášky: 8. března 2007
Jmenován s účinností od: 1. května 2007
Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Vliv barvy stínících překážek na denní osvětlení vnitřních prostor budovy
Habilitační přednáška: Požadavky na denní osvětlení interiérů a způsoby jejich prokazování
Datum habilitační přednášky: 8. února 2007
Jmenován s účinností od: 1. března 2007
RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravot. a ekolog.inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Vliv městského odvodnění na bioakumulaci těžkých kovů
Habilitační přednáška: Směrnice EU o vodě ve vztahu k městskému odvodnění
Datum habilitační přednášky: 11. ledna 2007
Jmenován s účinností od: 1. března 2007
Ing. Petr Semerák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra fyziky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Měření indukční periody tuhnoucí cementové pasty
Habilitační přednáška: Určování neelektrických veličin stavebních materiálů elektrickými metodami
Datum habilitační přednášky: 14. prosince 2006
Jmenován s účinností od: 1. března 2007
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Pracoviště: Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Pravděpodobnostní kalibrace součinitelů spolehlivosti
Habilitační přednáška: Hodnocení existujících konstrukcí
Datum habilitační přednášky: 14. prosince 2006
Jmenován s účinností od: 1. března 2007
Ing. Petr Dlask, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Modifikovaný dynamický model pro řešení technicko-ekonomických úloh (soubor publikovaných prací)
Habilitační přednáška: Použití modifikovaného dynamického modelu (MDM) k ověřování strategií rozvoje
Datum habilitační přednášky: 23. listopadu 2006
Jmenován s účinností od: 1. března 2007
Ing. Jana Frková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Problematika malého a středního podnikání a management udržitelného rozvoje území
Habilitační přednáška: Malé a střední podnikání v ČR po vstupu do EU - hrozby a příležitosti
Datum habilitační přednášky: 23. listopadu 2006
Jmenován s účinností od: 1. ledna 2007
RNDr. Vítězslav Vydra, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra fyziky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Lomové charakteristiky betonu vystaveného působení vysokých teplot
Habilitační přednáška: Stanovení lomové energie betonu
Datum habilitační přednášky: 5. října 2006
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2006
doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí katedry inženýrské informatiky
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Analýza rizika metodou Monte Carlo
Habilitační přednáška: Principy a aplikace metody Monte Carlo
Datum habilitační přednášky: 5. října 2006
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2006
Ing. Eva Burgetová, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Analýza metod sanace vlhkého zdiva
Habilitační přednáška: Historické technologie ochrany staveb proti zvýšené vlhkosti
Datum habilitační přednášky: 8. června 2006
Jmenována s účinností od: 1. listopadu 2006
Dr. Ing. Karel Pavelka
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Implementace moderních technologií v digitální obrazové dokumentaci objektů
Habilitační přednáška: Laserové skenování - nová technologie sběru prostorových dat
Datum habilitační přednášky: 8. června 2006
Jmenován s účinností od: 1. července 2006
Ing. Aleš Havlík, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Hydraulika otevřených koryt za povodňových průtoků
Habilitační přednáška: Metodika odhadu kulminačního průtoku při povodňových situacích pomocí výpočetních postupů
Datum habilitační přednášky: 25. května 2006
Jmenován s účinností od: 1. července 2006
Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra stavební mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Domain Decomposition Methods for Distributed Computing
Habilitační přednáška: Metoda Schurových doplňků
Datum habilitační přednášky: 16. února 2006
Jmenován s účinností od: 1. června 2006
Ing. Václav Matoušek, Ph.D.
Pracoviště: Faculty of Mechanical Engineering and Marine Technology, Delft University of Technology, Delft
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Energy losses in slurry pipelines
Habilitační přednáška: Hydraulická potrubní doprava hrubozrnných směsí - použití v praxi a možnosti optimalizace.
Datum habilitační přednášky: 9. března 2006
Jmenován s účinností od: 1. května 2006
Dr. Ing. Luboš Podolka
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových konstrukcí a mostů
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Zesilování železobetonových konstrukcí FRP výztuží
Habilitační přednáška: Zesilování železobetonových konstrukcí - příklady
Datum habilitační přednášky: 10. listopadu 2005
Jmenován s účinností od: 1. května 2006
Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra inženýrské informatiky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Metody počítačové simulace dynamického chování systémů pomocí uzlových síťových modelů
Habilitační přednáška: Navrhování parametrů stavební konstrukce pomocí teorie tolerancí
Datum habilitační přednášky: 12. ledna 2006
Jmenován s účinností od: 1. února 2006
Dr. Ing. Zbyněk Svoboda
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Numerické hodnocení tepelných mostů a vazeb
Habilitační přednáška: Stavebně fyzikální chování dvouplášťových konstrukcí
Datum habilitační přednášky: 9. června 2005
Jmenován s účinností od: 1. července 2005
Ing. Michal Toman, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrotechniky
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Možnosti využití znalostních technologií ve vodním hospodářství
Habilitační přednáška: Management znalostí ve vodním hospodářství - propojení a sdílení znalostí s jejich uživateli-vodohospodáři
Datum habilitační přednášky: 14. dubna 2005
Jmenován s účinností od: 1. července 2005
Ing. Martin Jiránek, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Nucené odvětrání radonu z podloží stávajících staveb
Habilitační přednáška: Navrhování a provádění nuceného odvětrání radonu z podloží stávajících staveb
Datum habilitační přednášky: 10. března 2005
Jmenován s účinností od: 1. května 2005
Ing. Petr Valenta, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrotechniky
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Dvourozměrné numerické modelování proudění vody v otevřených korytech a inundačních územích
Habilitační přednáška: Využití numerických modelů proudění v protipovodňové ochraně
Datum habilitační přednášky: 13. ledna 2005
Jmenován s účinností od: 1. dubna 2005
Ing. Iva Čiháková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního inženýrství
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Předpovědi potřeb pitné vody, minimalizace ztrát v distribuční siti
Habilitační přednáška: Očekávaný vývoj v zásobování a distribuci pitné vody v České republice
Datum habilitační přednášky: 9. prosince 2004
Jmenována s účinností od: 1. února 2005
Ing. Lena Halounová, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Klasifikace černobílých leteckých snímků a radarových dat
Habilitační přednáška: Radary v dálkovém průzkumu Země - pro dokumentaci povodňových stavů a ochranu před povodněmi
Datum habilitační přednášky: 11. listopadu 2004
Jmenována s účinností od: 1. února 2005
Ing. Helena Špačková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra železničních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Studie snižování hlučnosti tramvajových tratí
Habilitační přednáška: Problematika hluku tramvajové dopravy a její vliv na životní prostředí
Datum habilitační přednášky: 14. října 2004
Jmenována s účinností od: 1. prosince 2004
Ing. Václav Čada, CSc.
Pracoviště: Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, katedra matematiky
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map
Habilitační přednáška: Koncepce katastru nemovitostí v informační společnosti
Datum habilitační přednášky: 10. června 2004
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2004
Ing. Jiří Šíma, CSc.
Pracoviště: Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, katedra matematiky
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Vývoj zeměměřičství a katastru nemovitostí v České republice a v evropském kontextu na prahu 21.století (1993-2002) (soubor prací)
Habilitační přednáška: Základní státní mapová díla středních měřítek
Datum habilitační přednášky: 10. června 2004
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2004
Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra technologie staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Technologie výroby a zpracování speciálních betonů
Habilitační přednáška: Technologické postupy zajišťující vysokou kvalitu betonových konstrukcí a architektonického designu staveb
Datum habilitační přednášky: 13. května 2004
Jmenován s účinností od: 1. července 2004
Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových konstrukcí a mostů
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Experimentální a výpočtová analýza vláknobetonových prvků a konstrukcí
Habilitační přednáška: Dlouhodobé působení předpjatých mostů velkých rozpětí
Datum habilitační přednášky: 18. března 2004
Jmenována s účinností od: 1. května 2004
Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Pracoviště: VÚGTK Zdiby
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: The determination of the geoid from airborne gravity data
Habilitační přednáška: Harmonické prodlužování tíhových dat
Datum habilitační přednášky: 9. října 2003
Jmenován s účinností od: 1. prosince 2003
Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra speciální geodézie
Obor habilitace: Geodézie a kartografie
Habilitační práce: Prostorové účelové sítě pro výstavbu
Habilitační přednáška: Měření posunů a přetvoření historických staveb geodetickými metodami
Datum habilitační přednášky: 15. května 2003
Jmenován s účinností od: 1. října 2003
Ing. Petr Bouška, CSc.
Pracoviště: Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Poruchy stropních konstrukcí s deskami HURDIS
Habilitační přednáška: Diagnostika stavebních konstrukcí
Datum habilitační přednášky: 10. dubna 2003
Jmenován s účinností od: 1. června 2003
Ing. Šárka Šilarová, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Konstrukční řešení plochých jednoplášťových střech
Habilitační přednáška: Navrhování jednoplášťových plochých střech z hlediska tepelně vlhkostní problematiky
Datum habilitační přednášky: 9. ledna 2003
Jmenována s účinností od: 1. února 2003
RNDr. Jiří Demel, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra inženýrské informatiky
Obor habilitace: Management a ekonomika ve stavebnictví
Habilitační práce: Grafy a jejich aplikace
Habilitační přednáška: Nejkratší cesty v grafech a příbuzné úlohy
Datum habilitační přednášky: 9. ledna 2003
Jmenován s účinností od: 1. února 2003

 


 

Řízení ke jmenování profesorem

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W Z Ž

 

doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Trhlinkovzdorná pojiva pro trvanlivé betonové konstrukce
Předpokládané datum přednášky:10. února 2022
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:7. června 2022

 

doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Konstrukce z korozivzdorných ocelí
Předpokládané datum přednášky:13. ledna 2022
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:7. června 2022

 

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Metody hodnocení historických ocelových mostů
Předpokládané datum přednášky:11. listopadu 2021
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:7. června 2022

 

doc. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Alkalicky aktivované materiály na bázi cihelného prachu
Předpokládané datum přednášky:11. listopadu 2021
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:7. června 2022

 

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Pracoviště:Kloknerův ústav, ČVUT v Praze
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Ultra High Performance Concrete (UHPC). Od návrhu materiálu k realizacím
Předpokládané datum přednášky:7. října 2021
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:7. června 2022

 

doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D., DSc.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Nanomechanická analýza a nanomodifikace stavebních materiálů
Předpokládané datum přednášky:6. května 2021
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:15. prosince 2021

 

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Pracoviště:Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky v.v.i.
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Aerolastická stabilita v teorii a stavební praxi
Předpokládané datum přednášky:11. března 2021
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:15. prosince 2021

 

doc. Ing. Jiří Maděra, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Modelování transportních jevů v konstrukčních prvcích se složitou vnitřní geometrií
Předpokládané datum přednášky:9. prosince 2021
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:Jmenovací řízení bylo zastaveno.

 

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor jmenování:Geodézie a kartografie
Téma přednášky:Moderní metody zpracování a kartografické vizualizace geodat v oblasti historie
Předpokládané datum přednášky:10. září 2020
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:8. května 2021

 

doc. Dr. Ing. Daniel Rypl
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Generation of Computational Finite Element Meshes of Two-phase Particulate Material Microstructures Assembled using Wang Cubes
Předpokládané datum přednášky:6. února 2020
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:15. prosince 2020

 

doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Pracoviště:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Soudobá architektura v prostředí historického města
Předpokládané datum přednášky:10. října 2019
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:17. června 2020

 

doc. Ing. arch. Michal Šourek
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Architektura v moderní době: hledání veřejného prostoru
Předpokládané datum přednášky:16. května 2019
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:18. prosince 2019

 

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra urbanismu a územního plánování
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Historické struktury jako hodnota krajiny
Předpokládané datum přednášky:4. dubna 2019
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:18. prosince 2019

 

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor jmenování:Management a ekonomika ve stavebnictví
Téma přednášky:Kalkulace nákladů životního cyklu při posuzování návrhu stavby
Předpokládané datum přednášky:7. února 2019
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:20. června 2019

 

doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor jmenování:Geodézie a kartografie
Téma přednášky:Dálkový průzkum Země a GIS pro sledování časových změn na Zemi
Předpokládané datum přednášky:10. ledna 2019
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:20. června 2019

 

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Půdorys české vesnice
Předpokládané datum přednášky:10. května 2018
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování:5. prosince 2018

 

doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Modelování náhodných heterogenních materiálů
Datum přednášky: 11. ledna 2018
Jmenován s účinností od: 5. prosince 2018
doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Alternativní přístup k navrhování a modelování betonových konstrukcí
Datum přednášky: 9. listopadu 2017
Jmenován s účinností od: 25. června 2018
doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Prostorová koncepce architektury jako součást urbanistické struktury místa: formování a hierarchie veřejného prostoru v přehledu vlastní tvorby z let 1989 – 2016
Datum přednášky: 12. října 2017
Jmenován s účinností od: 25. června 2018
doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Architektura sportovních staveb v kontextu udržitelného rozvoje
Datum přednášky: 11. května 2017
Jmenován s účinností od: 13. prosince 2017
doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Pracoviště: Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany, Brno
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Vliv kvality prostorových databází na modelování pohybu techniky v prostoru
Datum přednášky před VR: 2. března 2017
Jmenován s účinností od: 23. června 2017
doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Matematické a fyzikální modelování ve vodohospodářském výzkumu
Datum přednášky: 10. listopadu 2016
Jmenován s účinností od: 23. června 2017
doc. Ing. Martin Jiránek
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Součinitel difuze radonu - stanovení a použití pro návrh protiradonových izolací
Datum přednášky před VR: 9.června 2016
Jmenován s účinností od: 23. června 2017
doc. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., C.Eng., M.I.C.E.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Současné trendy ve výstavbě ražených dopravních tunelů
Datum přednášky před VR: 5. května 2016
Jmenován s účinností od: 19. prosince 2016
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra speciální geodézie
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Možnosti zvyšování přesnosti 3D skenování
Datum přednášky před VR: 3. března 2016
Jmenován s účinností od: 19. prosince 2016
doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Fyzikální a chemická charakterizace vlivu minerálních přísad na vlastnosti cementových a vápenných past a malt
Datum přednášky: 14. ledna 2016
Jmenován s účinností od: 19. prosince 2016
doc. RNDr. Igor Medveď, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Teoretické aspekty transportu vlhkosti, solí a tepla v porézních stavebních materiálech
Datum přednášky: 3. prosince 2015
Jmenován s účinností od: 21. června 2016
doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Řešení rozsáhlých úloh inženýrské praxe na paralelních počítačích
Datum přednášky: 6. listopadu 2014
Jmenován s účinností od: 1. května 2015
doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Výběr významnějších realizací – vývoj projektů
Datum přednášky: 2. října 2014
Jmenován s účinností od: 1. května 2015
doc. akad. arch. Mikuláš Hulec
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Kritický pohled na stav české památkové péče v oblasti architektury a stavitelství a možnosti aplikace její výuky na Fakultě stavební ČVUT
Datum přednášky: 16. ledna 2014
Jmenován s účinností od: 19. září 2014
doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Využití "semi-scale" experimentů při stanovení tepelně vlhkostní funkce stavebních materiálů a konstrukcí
Datum přednášky: 31. října 2013
Jmenován s účinností od: 1. března 2014
doc. Ing. Michal Polák, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Experimentální analýza dynamického chování stavebních konstrukcí
Datum přednášky: 29. března 2012
Jmenován s účinností od: 20. června 2012
doc. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Městské odvodnění a urbanizované toky
Datum přednášky: 3. listopadu 2011
Jmenován s účinností od: 20. června 2012
doc. Dott.-Ing. Natalino Gattesco
Pracoviště: Department of Architectural and Urban Design, University of Trieste, Italy
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Analysis of Composite Structures
Datum přednášky: 29. září 2011
Jmenován s účinností od: 20. června 2012
doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Vliv strukturní pevnosti zeminy na interakci mezi stavbou a podložím
Datum přednášky: 11. listopadu 2010
Jmenován s účinností od: 24. června 2011
doc. Dr. Ing. Bořek Patzák
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Paralelní výpočty v mechanice konstrukcí
Datum přednášky: 13. května 2010
Jmenován s účinností od: 8. prosince 2010
doc. Dr. Ing. Václav Matoušek
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Transport of Solids in Enclosed Pipers and Open Channels
Datum přednášky: 10. prosince 2009
Jmenován s účinností od: 8. prosince 2010
doc. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.
Pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Speciální úkoly ve studiu gravitačního pole Země družicovými metodami (dráhové rezonance, testy přesnosti modelů gravitačního pole Země, Gradiometrie)
Datum přednášky před VR: 15. října 2009
Jmenován s účinností od: 30. dubna 2010
doc. Ing. Petr Kabele, M.Eng., Ph.D
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Víceúrovňový přístup k popisu poškození ve vláknocementových kompozitech
Datum přednášky: 21. května 2009
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Dr. Ing. Karel Pavelka
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Dokumentace památkových objektů pomocí vyspělých geodetických technologií
Datum přednášky před VR: 12. března 2009
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Ing. Jan Krňanský, CSc.
Pracoviště: Fakulta umění a architektury TU v Liberci, vedoucí katedry pozemního stavitelství
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Perspektivy využití nanotextilií na bázi polymerů ve stavebnictví
Datum přednášky: 8. ledna 2009
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Pracoviště: místopředseda Akademie věd ČR
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Hydraulická potrubní doprava
Datum přednášky: 8. ledna 2009
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.
Pracoviště: ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Nestandardní zkoušky materiálů pro památkovou péči
Datum přednášky: 16. prosince 2008
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
Ing. Bohumil Kasal, MSc., Ph.D.
Pracoviště: Pennsylvania State University, USA
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Timber structures under cyclic and dynamic loads
Datum přednášky: 26. listopadu 2008
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí katedry betonových a zděných konstrukcí a prorektorka pro studium na ČVUT
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Rozvoj betonu s rozptýlenou výztuží a jeho aplikace v konstrukcích
Datum přednášky: 16. října 2008
Jmenován s účinností od: 2. března 2009
doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Úloha teorie homogenizace při řešení složitých konstrukcí ve stavebním inženýrství
Datum přednášky: 5. června 2008
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2008
doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí Experimentálního centra
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Experimentální vyšetřování konstrukcí a materiálů a jejich verifikace
Datum přednášky: 22. května 2008
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2008
doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra speciální geodézie
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Současné trendy skenování ve stavebnictví a v příbuzných oborech
Datum přednášky před VR: 14. června 2007
Jmenován s účinností od: 5. listopadu 2007
doc. Ing. Jiří Máca, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, zástupce vedoucího katedry stavební mechaniky a proděkan pro pedagogickou činnost
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Dynamická interakce mostů a těžkých vozidel s pérováním šetrným vůči mostu.
Datum přednášky: 8. března 2007
Jmenován s účinností od: 5. listopadu 2007
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita Plzeň
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Současný pokrok při globálním mapování zemského tíhového pole
Datum přednášky před VR: 11. ledna 2007
Jmenován s účinností od: 5. listopadu 2007
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Stavebně-energetické koncepce budov jako nástroj udržitelného rozvoje
Datum přednášky před VR: 8.června 2006
Jmenován s účinností od: 6. listopadu 2006
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí katedry TZB
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Modelování energetického chování budov
Datum přednášky: 25.května 2006
Jmenován s účinností od: 6. listopadu 2006
doc. Ing. Petr Hájek, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Integrovaný environmentální návrh a optimalizace konstrukcí budov
Datum přednášky před VR: 20.dubna 2006
Jmenován s účinností od: 6. listopadu 2006
doc. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra matematiky
Obor jmenování: Aplikovaná matematika (prof. řízení proběhlo na FJFI ČVUT)
Téma přednášky: Sekvenční a nesekvenční odhadování změny ve stochastickém chování posloupnosti dat s aplikací ve statistické kontrole jakosti
Datum přednášky před VR: 3. února 2005
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2005
doc. Ing. Richard Wasserbauer, DrSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Biodeteriorace stavebních a technických materiálů a konstrukcí
Datum přednášky před VR: 11. listopadu 2004
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2005

doc. RNDr. Jaroslav Římal, DrSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra fyziky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Experimentální vyšetřování stavebních konstrukcí a materiálů
Datum přednášky před VR: 13. května 2004
Jmenován s účinností od: 1. května 2005
doc. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
Pracoviště: École polytechnique féderale de Lausanne, Švýcarsko
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Nelokální mechanika kontinua
Datum přednášky před VR: 8. dubna 2004
Jmenován s účinností od: 15. října 2004
doc. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Modelování proudění a transportů v přírodních pórovitých materiálech
Datum přednášky před VR: 8. dubna 2004
Jmenován s účinností od: 15. října 2004
doc. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra fyziky
Obor jmenování: Aplikovaná fyzika (prof. řízení proběhlo na F2)
Téma přednášky: Teorie optického zobrazení
Datum přednášky před VR: 1. dubna 2004
Jmenován s účinností od: 15. října 2004
doc. Ing. František Čihák, DrSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrotechniky
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Metody optimalizace návrhu hydraulických systémů vodních elektráren
Datum přednášky před VR: 18. března 2004
Jmenován s účinností od: 15. října 2004
doc. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Centrum experimentální geotechniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Využití fyzikálního modelu Mock-Up-CZ pro návrh geotechnické bariéry na bázi bentonitu
Datum přednášky před VR: 13. listopadu 2003
Jmenován s účinností od: 1. června 2004
doc. Ing. Petr Řeřicha, DrSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra stavební mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Tahové porušování betonu a železobetonu
Datum přednášky před VR: 12. června 2003
Jmenován s účinností od: 1. června 2004
doc. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Preferenční proudění ve vadózní zóně zdrojových oblastí České kotliny
Datum přednášky před VR: 27. března 2003
Jmenována s účinností od: 1. června 2004
doc. Ing. Jan Vítek, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových konstrukcí a mostů
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Vývojové trendy v návrhu a technologii betonových konstrukcí
Datum přednášky před VR: 27. března 2003
Jmenován s účinností od: 1. června 2004