Kontakty

 

Studijní oddělení | Proděkanka pro pedagogickou činnost | Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost | Garanti studijních programů | Studentský ombudsman | Pedagogické rady


 

Studijní oddělení

Seznam zaměstnanců studijního oddělení a úřední hodiny
Referentky studijního oddělení - členěno podle studijních programů
Jak kontaktovat studijní oddělení
Formuláře studijního oddělení


 

Proděkanka pro pedagogickou činnost

prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.

Konzultační hodiny
Konzultace probíhají v individuálně domluvených termínech.
Osobní či on-line setkání prostřednictvím MS Teams si lze domluvit přes e-mail zuzana.peskova@fsv.cvut.cz.

Informace proděkanky pro pedagogickou činnost


 

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost

Zástupce proděkanky pro studium v zahraničí

Ing. Jan Kočí, Ph.D.


 

Garanti studijních programů

Garanti studijních programů


 

Studentský ombudsman

Opatření děkana č. 9/2022 o zřízení funkce studentského ombudsmana
Začátek funkčního období prvního mandátu ombudsmana stanoví AS FSv.


 

Pedagogické rady

Pedagogické rady  a  zápisy z pedagogických rad