Proděkanka pro pedagogickou činnost

 

prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.

Informace proděkanky pro pedagogickou činnost - změna 29.9.2022

 

Zástupci proděkanky pro pedagogickou činnost:

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
1. a 2. ročník bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství"
bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce pozemních staveb"
bakalářský a magisterský studijní obor "Building Structures"
bakalářský studijní obor "Požární bezpečnost staveb"
magisterský studijní program "Integrální bezpečnost staveb"
magisterský studijní obor "Materiálové inženýrství"
magisterský studijní program "Budovy a prostředí"
magisterský studijní program "Inteligentní budovy"

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc.
1. a 2. ročník bakalářského studijního programu "Stavební inženýrství"

doc. Dr. Ing. Jan Pruška
bakalářský a magisterský studijní obor "Konstrukce a dopravní stavby"

doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.
bakalářský studijní program "Stavitelství"
bakalářský studijní program "Management a ekonomika ve stavebnictví"
bakalářský studijní obor "Management a ekonomika ve stavebnictví"
bakalářský a magisterský studijní obor "Příprava, realizace a provoz staveb"
magisterský studijní obor "Projektový management a inženýring"
magisterský studijní obor "Stavební management"

Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
bakalářský a magisterský studijní obor "Inženýrství životního prostředí"
bakalářský a magisterský studijní obor "Vodní hospodářství a vodní stavby"

prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost řídí
bakalářský a magisterský studijní program "Architektura a stavitelství"

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
bakalářský a magisterský studijní program "Geodézie a kartografie"

Ing. Jan Kočí, Ph.D.
studium v zahraničí

 

Informace jednotlivých zástupců proděkanky pro pedagogickou činnost
najdete   v informacích pro bakalářské studenty   nebo   v informacích pro magisterské studenty