doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví / Fakulta stavební (K126)
  • zástupce proděkana pro pedagogiku - Management, ekonomika, příprava, realizace, provoz staveb, inženýring / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-477
Odkazy: