Rady studijních programů na FSv

Rady jmenované s účinností od 1.1.2023

 

Bakalářské studijní programy
Stavební inženýrství
Civil Engineering
Navazující magisterské studijní programy
Stavební inženýrství – pozemní stavby
Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby
Water and Environmental Engineering
Stavební inženýrství – životní prostředí
Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb
Stavební inženýrství – řízení projektů
Integrální bezpečnost staveb
Civil Engineering
Zápisy rady

Předsedadoc. Ing. Jan Pruška, Ph.D.Garant BSP Stavební inženýrství
Garant NSP Stavební inženýrství – Konstrukce a dopravní stavby
Garant specializace BSP Stavební inženýrství Konstrukce a dopravní stavby
Členovéprof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.Garant BSP Civil Engineering
Garant NSP Civil Engineering
 Ing. Radek Zigler, Ph.D.Garant specializace BSP Stavební inženýrství Pozemní stavby
 doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.Garant NSP Stavební inženýrství pozemní stavby
 prof. Dr. Ing. Václav MatoušekGarant NSP Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby
Garant NSP Water and Environmental Engineering
Garant specializace BSP Stavební inženýrství Vodní hospodářství a vodní stavby
 prof. Dr. Ing. Tomáš DostálGarant NSP Stavební inženýrství Životní prostředí
 prof. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.Garant NSP Stavební inženýrství Materiály a diagnostika staveb
Garant specializace BSP Stavební inženýrství Materiálové inženýrství
 doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.Garant NSP Stavební inženýrství Řízení projektů
 prof. Ing. František Wald, CSc.Garant NSP Integrální bezpečnost staveb
Garant specializace BSP Stavební inženýrství Požární bezpečnost staveb
 Ing. Martin Dočkal, Ph.D.Garant specializace BSP Stavební inženýrství – životní prostředí
 doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.Garant pro 1. a 2. ročník BSP Stavební inženýrství
 doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.K101
 prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.K132
 doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.K122
 Bc. Kryštof Valentazástupce studentů
 Ing. Dalibor Gregor, Ph.D.Excon, a.s.,
předseda TNK 35 – Ocelové konstrukce, předseda technické komise České asociace ocelových konstrukcí

 

Bakalářský studijní program
Management a ekonomika ve stavebnictví
Navazující magisterský studijní program
Management a ekonomika ve stavebnictví
Zápisy rady
Předsedkyněprof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.Garant NSP Management a ekonomika ve stavebnictví
Členovédoc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.Garant BSP Management a ekonomika ve stavebnictví
 doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.K124
 prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D.K132
 Ing. Michaela Frantová, Ph.D.K133
 doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.K126
 Bc. Patrícia Matejovázástupce studentů
 Ing. Jan MerunkaSwietelsky stavební s.r.o., ředitel závodu Dopravní stavby Střed

 

Bakalářský studijní program
Stavitelství
Navazující magisterský studijní program
Stavitelství – příprava, realizace a provoz staveb
Zápisy rady
Předsedadoc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.Garant NSP Stavitelství – příprava realizace a provoz staveb
ČlenovéIng. Rostislav Šulc, Ph.D.Garant BSP Stavitelství
 prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.K133
 doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWEK134
 doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.K136
 Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.K124
 doc. Dr. Ing. Pavel FošumpaurK142
 Bc. Matěj Kračmerzástupce studentů
 Ing. Filip KřesťanVýrobně-technický ředitel Metrostav a.s.

 

Bakalářský studijní program
Architektura a stavitelství
Navazující magisterský studijní program
Architektura a stavitelství
Zápisy rady
Předsedkyněprof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.Garant BSP Architektura a stavitelství
Garant NSP Architektura a stavitelství
Členovéprof. akad. arch. Mikuláš HulecK129
 prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.K127
 doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.K129
 doc. Ing. arch. Luboš KnytlK129
 doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.K124
 prof. Ing. Karel Kabele, CSc.K125
 doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.K133
 prof. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.K132
 Nicole Ammerzástupce studentů
 MgA Viktorie Souček Bogle Architects

 

Bakalářský studijní program
Geodézie a kartografie
Navazující magisterský studijní program
Geodézie a kartografie
Zápisy rady
Předsedaprof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.Garant BSP Geodézie a kartografie
Garant NSP Geodézie a kartografie
Členovéprof. Dr. Ing. Karel PavelkaK155
 prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.K154
 doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.K154
 prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.K102
 Tereza Černohousovázástupce studentů
 Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. ČÚZK

 

Navazující magisterské studijní programy
Budovy a prostředí
Buildings and Environment
Inteligentní budovy
Intelligent Buildings
Zápisy rady
Předsedaprof. Ing. Karel Kabele, CSc.Garant NSP Budovy a prostředí
Garant NSP Buildings and Environment
Členovédoc. Ing. Michal Kabrhel, CSc.Garant NSP Inteligentní budovy
Garant NSP Inteligent Buildings
 prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.K124
 doc. Dr. Ing. Zbyněk SvobodaK124
 Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.K125
 Bc. Lukáš Kloczástupce studentů
 Ing. Petr Vávra, Ph.D.Trane Technologies s.r.o.

 

Bakalářský studijní program
Scénické technologie
Zápisy rady
Předsedadoc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.Garant BSP Scénické technologie
ČlenovéIng. arch. Patrik Kučerazástupce studentů
 RNDr. Jan VeselýDAMU
 doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.FEL ČVUT
 doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.FS ČVUT
 prof. akad. arch. Mikuláš HulecK129
 prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.K129
 prof. Ing. Petr Hájek, CSc.K124
 prof. Ing. Karel Kabele, CSc.K125