Složení pedagogických rad pro jednotlivé studijní programy, obory a specializace bakalářského a magisterského studia

 

Zápisy ze zasedání pedagogických rad


bakalářský studijní program Stavební inženýrství

předseda:
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - K135
členové:
prof. Ing. František Wald, CSc. - K134
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - K123
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - K141
Ing. Martin Dočkal, Ph.D. - K143

 


bakalářské a magisterské studijní obory Konstrukce pozemních staveb, Building Structures
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Pozemní stavby

předseda:
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133
členové:
prof. Ing. Michal Jandera. Ph.D. - K134
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - K124
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - K125
Ing. Jan Salák, CSc. - K135
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - K132

 


bakalářský a magisterský studijní obor Konstrukce a dopravní stavby
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Konstrukce a dopravní stavby

předseda:
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - K135
členové:
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. - K137
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - K132
prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - K134
Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - K133
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136

 


bakalářský a magisterský studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Vodní hospodářství a vodní stavby
magisterský studijní program Water and Environmental Engineering

předseda:
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - K141
členové:
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - K144
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - K142
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - K143
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141

 


bakalářský a magisterský studijní obor Inženýrství životního prostředí
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Inženýrství životního prostředí

předseda:
Ing. Martin Dočkal, Ph.D. - K143
členové:
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. - K144
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - K142
Ing. Václav Jetel, Ph.D. - K127
Ing. Daniel Jirásko, Ph.D. - K135
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136
Ing. Lenka Lomoz, Ph.D. - K137
doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D. - K141
Ing. Miroslav Bauer, Ph.D. - K143

 


bakalářský studijní program Management a ekonomika ve stavebnictví,
bakalářský studijní obor Management a ekonomika ve stavebnictví,
magisterské studijní obory Projektový management a inženýring, Stavební management

předseda:
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. - (garant programu) - K126
členové:
Ing. Michaela Frantová, Ph.D. - K133
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. - K126
doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D. - K126
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. - K132
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. - K124
Ing. Michal Vondruška, Ph.D. - K126

 


bakalářský a magisterský studijní obor Materiálové inženýrství
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Materiálové inženýrství

předseda:
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - K123
členové:
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - K123
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - K132
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D. - K133
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. - K132, K210

 


bakalářský a magisterský studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Příprava, realizace a provoz staveb

předseda:
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
členové:
doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc. - K124
doc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D. - 123
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. - K125
Ing. Miloslava Popenková, CSc. - K122
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. - K122
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. - K126
prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D. - K133

 


bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb
magisterský studijní program, resp. obor Integrální bezpečnost staveb
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Požární bezpečnost staveb

předseda:
prof. Ing. František Wald, CSc. - K134
členové:
Ing. Ilona Koubková, Ph.D. - K125
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. - K132
Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - K124
Ing. Radek Štefan, Ph.D. - K133

 


bakalářský studijní program Stavitelství

předseda:
Ing. Rostislav Šulc. Ph.D. - K122
členové:
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš - K134
Ing. Ctislav Fiala, Ph.D. - K124
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - K142
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
Ing. Martin Tipka, Ph.D. - K133
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136

 


bakalářský a magisterský studijní program Architektura a stavitelství

předseda:
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. - K129
členové:
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - K129
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. - K129
doc. Ing. arch. Luboš Knytl - K129
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. - K127
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. - K124
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133
prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D. - K132

 


bakalářský a magisterský program Geodézie a kartografie

předseda:
prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. - K155
členové:
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. - K155
prof. Ing. Lena Halounová, CSc. - K155
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka - K155
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. - K154
doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. - K154

 


bakalářský studijní program Civil Engineering

předseda:
prof. Ing. Michal Jandera. Ph.D. - K134
členové:
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. - K133
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - K124
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - K125
Ing. Jan Salák, CSc. - K135
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - K132

 


magisterský studijní obor Budovy a prostředí
magisterský studijní program Inteligentní budovy

předseda:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
členové:
Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - K125
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. - K125
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - K124
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - K124