Zápisy ze zasedání pedagogických rad

 

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství - změna 30.6.2022

 


Bakalářské a magisterské studijní obory Konstrukce pozemních staveb, Building Structures
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Pozemní stavby

 


Bakalářský a magisterský studijní obor Konstrukce a dopravní stavby
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Konstrukce a dopravní stavby

 


Bakalářský a magisterský studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Vodní hospodářství a vodní stavby
magisterský studijní program Water and Environmental Engineering

 


Bakalářský a magisterský studijní obor Inženýrství životního prostředí
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Inženýrství životního prostředí

 


Bakalářský studijní program Management a ekonomika ve stavebnictví,
bakalářský studijní obor Management a ekonomika ve stavebnictví,
magisterské studijní obory Projektový management a inženýring, Stavební management

 


Bakalářský a magisterský studijní obor Materiálové inženýrství
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Materiálové inženýrství

 


Bakalářský a magisterský studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Příprava, realizace a provoz staveb

 


Bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb
magisterský studijní program, resp. obor Integrální bezpečnost staveb
bakalářský studijní program Stavební inženýrství specializace Požární bezpečnost staveb

 


Bakalářský studijní program Stavitelství

 


Bakalářský a magisterský studijní program Architektura a stavitelství

 


Bakalářský a magisterský program Geodézie a kartografie

 


Bakalářský studijní program Civil Engineering

 


Magisterský studijní obor Budovy a prostředí
magisterský studijní program Inteligentní budovy