VIC

Informace pro první ročníky

Vítáme Vás jako nové uživatele sítě ČVUT. Pro každého studenta zapsaného do prvního ročníku bylo/bude vytvořeno konto v systému Usermap. Tuto aplikaci provozuje ČVUT pro všechny fakulty a až získáte své první heslo, můžete se Vaším kontem přihlásit do různých ČVUT aplikací.

Jak získat první heslo

Vaše uživatelské jméno a heslo ČVUT získáte až po zápisu do studia. Po zpracování zápisu si heslo zadáte sami v aplikaci Usermap - První heslo. K zadání hesla potřebujete znát kód Vaší přihlášky ke studiu a kontrolní údaje (datum narození). Kód přihlášky máte k dispozici z přijímacího řízení. Byl také uveden v prvním e-mailu, který jste z fakulty obdrželi, tento e-mail potvrzoval přijetí Vaší přihlášky.

Výjimečně, v případě nějakých problémů, ale opět až po zápisu do studia, získáte heslo osobně ve Vydavatelství průkazů ČVUT - například pokud jste již na ČVUT studovali a heslo z minula nefunguje. Návštěvu doporučujeme spojit s vydáním průkazu ČVUT.

Jakmile získáte své přihlašovací údaje, tedy uživatelské jméno a heslo ČVUT, můžete například:

  • přihlásit se do aplikace KOS (KOmponenta Studium - zápisy, předměty, známky)
  • změnit si heslo ČVUT v Usermap (Uživatelský profil -- Nastavení -- Nastavení hesla ČVUT)
  • nastavit si heslo pro Wi-Fi síť Eduroam v Usermap (Uživatelský profil -- Nastavení -- Nastavení hesla Eduroam)

Jak se přihlašovat

Do většiny služeb (KOS, Usermap, Portál FSv ...) se přihlašujete přímo svým uživatelským jménem (například hulamil1) a heslem ČVUT. Některé služby ale vyžadují uživatelské jméno s příponou @cvut.cz (například hulamil1@cvut.cz). I když to tak vypadá, nejedná se o e-mailovou adresu. Přípona @cvut.cz pouze službu (například Microsoft Teams) informuje, že patříte pod organizaci ČVUT.

E-mailové adresy

V přihlášce ke studiu na ČVUT jste uvedli a následně ověřili svoji osobní e-mailovou adresu. Tato adresa je nyní evidována v systému Usermap a je dostačující pro kompletní průchod studiem, včetně získání studentských licencí všech potřebných software. Založení některé z adres popsaných níže pečlivě zvažte. Jejich založením Vám vznikne povinnost je aktivně používat a adresy nelze přesměrovat.

Máte-li zájem, můžete jako student získat univerzitní e-mailovou adresu @student.cvut.cz a s ní e-mailovou schránku Office 365. Je to automatizovaný proces aplikace Usermap (Uživatelský profil -- Nastavení -- Nastavení e-mailových adres -- Žádost o e-mailovou adresu ČVUT). Konta @student.cvut.cz spravuje ČVUT centrálně pro všechny fakulty. Jak k poště přistupovat najdete na stránce IST - E-Mailové služby.

Můžete si také požádat o fakultní e-mailovou adresu ve tvaru jan.novak@fsv.cvut.cz. Jedná se o ruční proces a žádost musíte zdůvodnit. Žádosti zadávejte do HelpDesku (Vytvořit -- Projekt: FSv_VIC_IT_Problémy a požadavky). S adresou získáte IMAP konto na fakultním poštovním serveru.

Pokud máte e-mailových adres více, v aplikaci Usermap volíte jednu jako preferovanou. Na ni s Vámi komunikují všechny automatizované systémy ČVUT a FSv. Pokud si založíte univerzitní nebo fakultní adresu, bude jako preferovaná nastavena jedna z nich a univerzita s Vámi nebude nadále komunikovat na Vaší osobní e-mailovou adresu.

Kompletní přehled stavu Vašich e-mailových adres naleznete po přihlášení na stránce Portál FSv - E-Mailové služby.

Kam dál

Doporučujeme Vám přečíst si stránku IST - Jsem student. Naleznete na ní další informace o službách poskytovaných univerzitou, jako uživatelské účty a hesla, dále například průkazy ČVUT, software ke stažení pro studenty, ukládání a sdílení dat, finančních kreditech, ubytování a stravování.

Můžete také navštívit stránku Fakultního Výpočetního a Informačního centra, kde se dočtete o všech službách, poskytovaných VIC FSv.

Když technika nefunguje

O běh počítačové sítě, fakultních e-mailových adres a datových úložišť se stará VIC FSv (Výpočetní a informační centrum FSv). Technické potíže prosím hlaste do HelpDesku (Vytvořit -- Projekt: FSv_VIC_IT_Problémy a požadavky).