VIC

Telefony

 

1. Základní informace

Na FSv je provozována pevná telefonní síť technologií VoIP, která je v kombinované správě VIC FSv a VIC ČVUT. VIC FSv dále zajišťuje technickou stránku provozu těchto zařízení a uživatelskou podporu.

Jako koncové přístroje slouží telefony Cisco CP-7821, které využívá většina uživatelů. Pro rychlou orientaci pro práci s tímto přístrojem slouží Základní návod, pro kompletní přehled je k dispozici podrobná uživatelská příručka.

Vedoucí organizačních jednotek, sekretářky a vybraní uživatelé mají k dispozici pokročilý přístroj Cisco CP-8811. Pro rychlou orientaci pro práci s tímto přístrojem slouží Základní návod, pro kompletní přehled je k dispozici podrobná uživatelská příručka.

Poznámka:
Mobilní telefony nejsou ve správě VIC FSv. S veškerými požadavky se obracejte na oddělení Přidružené agendy děkanátu.

 

2. Samoobslužný portál

Samoobslužný portál je webová aplikace, která slouží k nastavení některých funkcí na IP telefonu. Portál je k dispozici pouze v anglickém jazyce. Můžete zde nastavit tlačítka rychlých voleb Vašeho přístroje, přesměrování příchozích hovorů a rovněž zde naleznete i návod na všechny IP telefony, které jsou registrovány na Vaši osobu.

Samoobslužný portál není dostupný pro uživatele, kteří sdílejí telefonní linku s jinými uživateli a pro uživatele, jejichž linka je pojmenována – například FSv Podatelna.

Pro přihlášení do Samoobslužného portálu zadejte svoje uživatelské jméno a heslo ČVUT. V případě výzvy na zadání/reset PINu po přihlášení klikněte na tlačítko „Cancel“.

2.1 Okamžité přesměrování hovoru

Vlastnosti:
Dochází k okamžitému přesměrování a telefon na stole nevyzvání; není možné zjistit číslo volajícího.

Postup:
Přesměrování hovorů provedete v sekci Call Forwarding v levém menu, kde následně u telefonní linky zaškrtnete tlačítko „Forward all calls to:“ a uvedete telefonní linku, na kterou chcete hovor přesměrovat. Například 1234. Pokud máte povolené přesměrování telefonních hovorů i mimo telefonní linky ČVUT, uveďte telefonní číslo s číslicí „0“ na začátku např. 0777123456. V případě tohoto typu přesměrování telefonní přístroj na stole nevyzvání a není možné zpětně zjistit v případě nepřijetí hovoru, kdo volal, protože se na mobilním telefonu zobrazuje číslo linky, která byla přesměrována, a ne číslo volajícího.

2.2 Přesměrování hovoru po krátkém vyzvánění pevné linky

Vlastnosti:
K přesměrování dochází až po cca 12 sekundách vyzvánění přístroje na stole, na kterém je pak možné (i pokud dojde následně k přesměrování) zobrazit číslo volajícího v nepřijatých hovorech.

Postup:
Přesměrování hovorů provedete v sekci Call Forwarding v levém menu, kde následně u telefonní linky přejdete do sekce "Advanced calling rules" a tam zaškrtnete všechny možnosti jak v části "For internal calls", tak i v části "For external calls".
V jednotlivých políčkách vyberete volbu "Add a new number" a uvedete telefonní linku, na kterou chcete hovor přesměrovat. Například 1234. Pokud máte povolené přesměrování telefonních hovorů i mimo telefonní linky ČVUT, uveďte telefonní číslo s číslicí „0“ na začátku např. 0777123456. U tohoto nastavení dojde k tomu, že v případě volání bude nejdříve cca 12 sekund vyzvánět pevná linka na stole a až potom dojde k přesměrování.
Zároveň se do historie nepřijatých hovorů na telefonu zapíše nepřijatý hovor a v případě, že nestihnete hovor na mobilním telefonu zvednout, tak v této historii dohledáte, kdo Vám volal.

 

3. Změny a řešení problémů

Potíže s telefonním přístrojem, vypadávání hovorů a další problémy technického charakteru prosím nahlaste do Helpdesku. Uveďte co nejpřesnější popis problému, zejména:
  • co nejpřesnější čas hovoru, kdy se vyskytl problém
  • jméno volané osoby a její telefonní linku
  • telefonní linku, ze které jste volali a případně i místnost

Dotazy na ovládání telefonů, rychlých voleb, přesměrování, změny identifikace linky (jméno zobrazované při volání) anebo změny přiřazené osoby směřujte rovněž do Helpdesku. Zde je nutné uvést zejména linku přístroje, kterého se dotaz týká a místnost, kde je umístěn.

Administrativní dotazy jako jsou zřízení nové linky, zrušení linky, dotazy na výpisy volání, účtování linky, změny omezení volání a přesměrování vyřídíte rovněž přes Helpdesk.
S těmito požadavky se na nás ale musí obrátit vedoucí příslušné katedry nebo pracoviště. Opět je nutné uvést linku a místnost, kde je přístroj umístěn.

 

4. Často kladené dotazy

4.1 Nastavil jsem si přesměrování na mobil, ale nefunguje to.
  • Ověřte, že jste správně zadali formát telefonního čísla, tak jak je to uvedeno v návodu (s „nulou“ na začátku).
  • Nemáte povolené přesměrování na jiné telefonní linky – postupujte podle bodu 3

4.2 Po přihlášení do Samoobslužného portálu nevidím žádný obrázek telefonu a čísla telefonní linky, jako na obrázku.
  • Nemáte spárovaný telefon se svojí osobou – postupujte podle bodu 3.
    Upozorňujeme, že spárování s konkrétní osobou není možné v případě, že telefon využívá více osob, nebo přístroj má obecnou identifikaci volání – viz bod 2.

4.3 Pokud se přestěhuji do jiné kanceláře, zůstává mi telefonní číslo?
  • Ano, pokud neopouštíte svoji katedru nebo pracoviště, stačí telefon přestěhovat a po zapojení v nové kanceláři bude opět funkční se stejnou linkou. Telefon musí být zapojen do napájené datové zásuvky, která je obvykle popsána červenými písmeny, nebo je její popis červeně podbarven. Telefon má inventární číslo, tedy nezapomeňte vyřídit i převod v majetku.
  •