Hesla

HESLO ČVUT

Heslo ČVUT je hlavní heslo pro řízení přístupu v rámci celouniverzitních a fakultních důvěryhodných aplikací. (Usermap, StavNet, FSv Login portál, KOS, ...)

Vydání hesla
Pokud jste na ČVUT poprvé a jste student, můžete Heslo ČVUT získat prostřednictvím aplikace První Heslo. V ostatních případech je pro studenty k dispozici Vydavatelství průkazů ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6 (Studentský dům).

Zaměstnanci a partneři mohou heslo získat prostřednictvím Vydavatelství průkazů ČVUT nebo prostřednictvím správců hesla ČVUT pro FSv (místnost D-2079, linka 9700). Doporučujeme využít služeb Vydavatelství průkazů a první vydání hesla spojit se získáním průkazu ČVUT.

Od 17.3.2020 je možné i vydání hesla na dálku. Více informací o tomto způsobu vydání hesla najdete na stránce Změna hesla na dálku.

Platnost hesla
Platnost hesla je omezena na 365 dnů od jeho poslední změny. Po uplynutí této doby se heslem nepřihlásíte do žádného systému. O blížícím se konci platnosti hesla Vás informují po přihlášení aplikace vypsané v prvním odstavci. Nejsou rozesílána žádná e-mailová upozornění. Pokud Vám takovýto e-mail dorazí, jedná se o podvrh a e-mail smažte.

Další podrobnosti
naleznete v často kladených otázkách.

 

HESLO EDUROAM

Heslo eduroam slouží pro přístup do světové roamingové Wi-Fi sítě eduroam a pro vzdálené připojení do fakultní sítě pomocí VPN.

Získání hesla
Heslo eduroam si nastavuje sám uživatel po přihlášení do aplikace Usermap. Přejděte na svůj uživatelský profil, otevřete kartu Nastavení a Nastavení hesla eduroam. Dále postupujte podle instrukcí.

Pozor !
Heslo eduroam je v rámci komunikace šířeno vzduchem, a proto je už z povahy přenosu méně bezpečné. Nastavte si vždy heslo eduroam odlišné od hesla ČVUT nebo jiných pro Vás významných hesel.

 

Certifikáty, Elektronický podpis

 

OSOBNÍ CERTIFIKÁT PRO VYUŽITÍ V APLIKACI AEDO

Certifikát je vydávaný sdružením CESNET a je uložen v zabezpečeném zařízení, tzv. HSM modulu, přístupném pouze přes server ČVUT po příslušné uživatelské autentizaci. Certifikát slouží k podpisu dokumentů výhradně v aplikaci AEDO. Vystavení certifikátu je zdarma.

Vystavení certifikátu
Vydávání a správa těchto certifikátů je realizována pomocí Uživatelského portálu OBELISK. Vystavení certifikátu a nastavení autorizačního PINu si uživatel provádí výhradně sám. Postup a další informace jsou k dispozici na webu ČVUT.

Platnost certifikátu
Platnost je 390 dní od vydání.

Pozor !
Pro vytvoření certifikátu je třeba být ztotožněným uživatelem s identitou typu A.

 

OSOBNÍ CERTIFIKÁT PRO PODPIS FAKULTNÍHO NEBO UNIVERZITNÍHO EMAILU

Vydání zprostředkovává CESNET na základě ověření identity a vydavatelem certifikátu je TERENA eScience Personal CA 3. Certifikát má formu datového souboru. Certifikát slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Vystavení certifikátu je zdarma.

Vystavení certifikátu
Vystavení certifikátu je realizováno pomocí online formuláře na stránkách CESNET. Získaný certifikát je pak třeba nainstalovat a nastavit pro použití ve Vašem emailovém klientu.

Platnost certifikátu
Platnost je 395 dní od vydání

Pozor !
Certifikátem nelze podepisovat e-maily odesílané z Vašich validovaných privátních e-mailových adres.

 

OSOBNÍ KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT

Certifikát je vyžadován pro komunikaci se státními úřady. Lze ho používat pro vytvoření zaručeného nebo kvalifikovaného podpisu uznávaného v elektronické komunikaci se státními orgány. Na základě souladu českého práva s evropským je český kvalifikovaný podpis povinně uznávaný i v EU. Na ČVUT se nejčastěji setkáte s certifikáty vydanými Českou poštou (Postsignum Qualified CA 3). Vystavení certifikátu je zpoplatněno.

Vystavení certifikátu
Pořízení prvního certifikátu je možné na základě žádosti u Ing. Hanušové. Následně je nutné ověření totožnosti držitele osobní návštěvou na pobočce České pošty, kde i převezmete samotný certifikát.
Prodloužení platnosti původního certifikátu je možné elektronicky podle návodu před vypršením jeho platnosti. Po skončení platnosti je třeba nové vystavení, stejně jako v případě pořízení prvního. Obnova certifikátu je již plně v kompetenci uživatele.

Platnost certifikátu
Platnost je 385 dní od vydání