Aktuality

dnes

středa, 22.9.
1.9. - 27.9. Pozvánka na výstavu: Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Výstava se koná 1.–27.9.2021 v Galerii Skleňák, náměstí Svobody 1, Praha 6 a je volně přístupná.
22.9. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Tereza Plaček Otcovská
Datum a místo konání: ve středu 22. září 2021 ve 13 hodin B 168
Program/obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma DP: Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny

zítra

čtvrtek, 23.9.
1.9. - 27.9. Pozvánka na výstavu: Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Výstava se koná 1.–27.9.2021 v Galerii Skleňák, náměstí Svobody 1, Praha 6 a je volně přístupná.

do konce týdne

24.9. - 26.9.
1.9. - 27.9. Pozvánka na výstavu: Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Výstava se koná 1.–27.9.2021 v Galerii Skleňák, náměstí Svobody 1, Praha 6 a je volně přístupná.
24.9. Pozvánka na Noc vědců 2021. Koná se v pátek 24.9.2021. Letošní téma je - čas.
Představí se samozřejmě i Fakulta stavební.
24.9. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Tomáše Kašpara
Datum a místo konání: v pátek 24. září 2021 v 10 hodin B 168
Program/obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma DP: Teorie silového působení proudící vody na plavidla s využitím metod fyzikálního a matematického modelování

příští týden

27.9. - 3.10.
1.9. - 27.9. Pozvánka na výstavu: Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Výstava se koná 1.–27.9.2021 v Galerii Skleňák, náměstí Svobody 1, Praha 6 a je volně přístupná.
27.9. Děkan FSv vyhlašuje na pondělí 27. 9. 2021 děkanské volno pro všechny zaměstnance a studenty Fakulty stavební.
30.9. Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
30.9. Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.9. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Petra Čady
Datum a místo konání: ve čtvrtek 30. září 2021 v 11 hodin B 168
Program/obor: Konstrukce a dopravní stavby
Téma DP: Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů
30.9. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Michaela Macháčka
Datum a místo konání: ve čtvrtek 30. září 2021 v 9 hodin B 168
Program/obor: Konstrukce a dopravní stavby
Téma DP: Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu
30.9. Vyhlášen 8. ročník soutěže Cena Crytur 2021 o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Uzávěrka podání přihlášek je 30.9.2021.
1.10. - 31.10. Další skvělý workshop Inspireli na FSv. Koná se od 1. do 31.10.2021 v Ateliéru H.

v říjnu

4.10. - 31.10.
1.10. - 31.10. Další skvělý workshop Inspireli na FSv. Koná se od 1. do 31.10.2021 v Ateliéru H.
5.10. Pozvánka na TalTech Teachers´ Day 5.10.2021.
10.10. Týden výuky na evropské univerzitě v 11/2021 - Athens program. Termín pro zaslání přihlášky na studijní oddělení: 10.10.2021 (scan přes helpdesk.cvut.cz)
15.10. - 17.10. Pozvánka na tradiční exkurzi pořádanou Katedrou urbanismu a územního plánování ve dnech 15.-17.10.2021. Jejím cílem bude pro tentokrát česká Litomyšl, Gočárův Hradec Králové, malebná viniční krajina jižní Moravy a moravské Znojmo.
18.10. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Martina Černohorského
Datum a místo konání: v pondělí 18. 10. 2021 v 11 hodin A 641
Program/obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma DP: Měření vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí
22.10. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Tomáše Vlacha
Datum a místo konání: v pátek 22. 10. 2021 ve 13 hodin B 168
Program/obor: Pozemní stavby
Téma DP: Interaction of Textile Reinforcement and High Performance Concrete Matrix
22.10. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Pavla Tobiáše
Datum a místo konání: v pátek 22. 10. 2021 v 10,30 hodin B 168
Program/obor: Geodézie a kartografie
Téma DP: Využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování historických budov
25.10. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Jiřího Němečka
Datum a místo konání: v pondělí 25. 10. 2021 v 10 hodin B 168
Program/obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma DP: Micro-Scale Fracture Properties of Cementitious Composites
31.10. Nabídka stipendií GFPS na letní semestr 2022. Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2022! Jedná se o studijní a praktikantská stipendia pro výjezd českých studentů do Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. Přihlášky do 31.10.2021.
31.10. Nakladatelství Academia vyhlašuje 10. ročník Studentské soutěže o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně. Soutěž je určena pro magisterské práce obhájené v termínu 1.11.2020 – 15.10.2021. Uzávěrka přihlášek je 31.10.2021.
proběhne:v listopadu