Aktuality

dnes

čtvrtek, 30.6.
30.6. Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.6. Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
30.6. MŠMT: ČR - Německo. MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Konec lhůty je 30.6.2022.
30.6. Oznámení obhajoby disertační práce Ing. Marie Nehasilová
Datum a místo konání: ve čtvrtek 30. června 2022 v 9 hodin A 437
Program/obor: Pozemní stavby
Téma DP: Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie
30.6. MŠMT: ČR - Rakousko. V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Konec lhůty je 30.6.2022.
30.6. MŠMT: ČR - Francie. V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Konec lhůty je 30.6.2022.

zítra

pátek, 1.7.

do konce týdne

2.7. - 3.7.

příští týden

4.7. - 10.7.
7.7. Studentská soutěž Stavby s vůní dřeva 2022. On-line přihlašování soutěžních děl končí 7.7.2022. Do 31.5.2022 možnost získat bonus pro první soutěžící.

v červenci

11.7. - 31.7.
13.7. TA ČR: Delta. TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Hlavním uchazečem může být pouze podnik. Konec lhůty je 13.7.2022.
13.7. Ministerstvo zemědělství: ZEMĚ. MZe vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEM" s počátkem řešení projektů v roce 2023. Konec lhůty je 13.7.2022.
14.7. Termín přihlášek do mezinárodní studentské architektonické soutěže Inspireli Awards na obnovu přístavu v Bejrútu je prodloužen do 14.7.2022.
18.7. EIG CONCERT Japan. 9. společná výzva v roce 2022 vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností, které přinesou krok vpřed v oblasti multifunkčního designu a vývoje pokročilých materiálů pro mnohostranné společenské a průmyslové aplikace. Konec lhůty je 18.7.2022.
25.7. MŠMT: ČR - USA. MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání návrhů bilaterálních výzkumných projektů ČR – USA LUAUS23. Konec lhůty je 25.7.2022.
27.7. TA ČR: THÉTA 5. veřejná soutěž. TA ČR vyhlásila dne 1.6.2022 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Konec lhůty je 27.7.2022.
proběhne:v srpnu