Akce pořádané FSv

Konference, semináře, kurzy, přednášky, prezentace fakulty

 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 • Jednodenní semináře pořádané katedrou Ekonomiky a řízení ve stavebnictví
  20.11. Řešení sporů ve výstavbě
  21.11. Znáte progresivní nástroje řízení nákladů a postupy při jejich optimalizaci?
  14.12. Přínosy nákladového controllingu ve stavební firmě.
 • Kurzy pro celoživotní vzdělávání "Udržitelná výstavba budov" 5.11. - 9.11.2007
 • Workshop evropského projektu 5. RP "LEnSE" 26. 9. 2007
 • Mezinárodní konference "CESB07 - Central Europe towards Sustainable Building" 24.9 - 26.9.2007
 • Seminář "Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí podle evropských norem" - 25.9.2007
 • Kurz "Digitální kartografie" 20. - 21.9.2007
 • Kurz "Modelové řešení vodohospodářských a ekologických problémů v krajině s využitím nástrojů GIS a matematických simulačních modelů" 12.- 15.6.2007
 • SD2007 - Mezinárodní konference k otázkám udržitelného rozvoje regionů 24.5. - 25.5.2007
 • Kurz - Matematické modelování ve vadózní zóně, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 21.5. - 1.6.2007
 • Kurz Základy digitální fotografie a Základy digitálního videa pořádá Laboratoř obrazových technologií K105 od 13.3.2007
 • Kurz Digitální kartografie pořádá Katedra mapování a kartografie ve dnech 22. - 23.2.2007
 • Seminář Kontroly požárně bezpečnostních zařízen - 22.2.2007
 • Seminář Zajištění požární bezpečnosti staveb v souladu s evropskými normami - 21.2.2007
 • Seminář Navrhování konstrukcí při požáru podle evropských norem - 20.2.2007
 • Kurz Site Remediation and Treatment Technologies. Remediace ekologických zátěží - nové strategie a sanační technologie. Od plánu k plnému provozu. 14. - 16.2.2007
 • Kurz - Geografické informační systémy jako podklad rozhodovacího procesu, zejména pro úkoly krajinného inženýrství 12. - 14.2.2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001
 • Nadace Františka Faltuse
 • 2. mezinárodní konference TECHSTA 2001 - Průmyslové podlahy
2000
 • 4th International Short Course on Modeling Flow and Contaminat Transport in the Subsurface
 • NATO Advanced Research Workshop "The Paramount Role of Joints into the Reliable Response of Structures
1999