Týden betonu na Fakultě stavební ČVUT v Praze
12. – 16. dubna 2021

 

O projektu

Cílem Týdne betonu organizovaného Fakultou stavební ČVUT v Praze je seznámit studenty fakulty s technologií betonáže a s tím souvisejícími procesy, a to přímo na konkrétních realizacích na reálných stavbách.

V rámci akce bude možné online navštívit řadu stavenišť – ať již v živém streamu nebo v předtočených reportážích – a zhlédnout řadu právě prováděných procesů. Vidět bude možné například zakládání, a to i hlubinné, realizaci monolitických konstrukcí a dalších specifických objektů jako jsou například mosty. Příspěvky se budou věnovat i oblastem zkoušek betonu, 3D tisku z betonu či montáži bednění.

Budeme online na řadě staveb!

Akce měla původně proběhnout na podzim 2020 přímo před budovou fakulty, kdy měla v jejím rámci vzniknout monolitická konstrukce s uplatněním jako mobiliář fakulty. Vzhledem k epidemii byl projekt posunut na jaro 2021 a zvoleno online řešení sestávající z části z předtočených videí a z části z živých virtuálních exkurzí na vybraných stavbách partnerských firem.

Instrukce pro účast

Celá akce poběží na MS Teams ČVUT.
---> VSTUPTE TUDY <---
Přihlašovat se lze pouze ze školního účtu ČVUT.

 

PROGRAM

V týdnu 12. – 16. dubna jsme pro vás připravili celou řadu online exkurzí.

Ve středu 14. dubna od 12:00 hod. bude probíhat speciál "Technické odpoledne".

Pondělí 12. 4.12:00Zahájení Týdne betonu s doc. Ing. Pavlem Svobodou, CSc.
  14:00Dálniční most – Opatovice, SMP CZ, a.s.
 
Úterý 13. 4. 10:00Průzkumné štoly, Metro D, HOCHTIEF CZ a.s.
  10:45Železniční tunel, Zvěrotice, HOCHTIEF CZ a.s.
  12:00Ukázky laboratorních zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu,
Katedra betonových a zděných konstrukcí, FSv ČVUT, Ing. Bc. Josef Fládr, Ph.D.
  14:00Bytové domy, U pergamenky x Jankovcova, PP 53, a.s.
  16:00Bytový komplex, Čtvrť Emila Kolbena, Praha 9, Skanska a.s.
 
Středa 14. 4. 10:00Betonárna Horoměřice, ukázka provozu, ZAPA beton a.s.
  12:00Technické odpoledne se specialisty na BETON, podrobné informace
 
Čtvrtek 15. 4.10:00Polyfunkční dům, Palác Drn, Praha 1, Hinton a.s. Polyfunkční dům, HOLPORT II, Praha 8, Hinton a.s.
  12:00Bytový dům, Hagibor, Praha 10, Metrostav a.s.
  14:00Administrativní budova, Nejvyšší kontrolní úřad, Praha 7, PORR a.s.
  16:00Dům u Sixtů, VCES a.s.
 
Pátek 16. 4. 10:00Základy pod tanky, Pivovar Plzeňský Prazdroj, SWIETELSKY stavební s.r.o.
  12:00HARFA BUSSINES CENTER budova B, Lisabonská, Praha 9, SYNER, s.r.o.
  14:00Ohlédnutí za Týdnem betonu s doc. Ing. Pavlem Svobodou, CSc.

 

Technické odpoledne Týdne betonu - 14. dubna od 12:00 do 18:00 hod. na TEAMS ČVUT
Čeká vás široké spektrum informací spjatých s problematikou pojmu BETON. Dozvíte se i to, proč vznikl TÝDEN BETONU, na koho se zaměřuje a co je jeho cílem.

Podrobný program Technického odpoledne -- zde - nové 8.4.2021

Celé odpoledne proběhne v duchu pojmu beton. Seznámíte se s časopisem BETON, s betonem související webovou podporou studentům ze strany stavební praxe a vzděláváním v betonu. Pokračovat se bude dále přes bednění, různé typy speciálních betonů, 3D tisku až po vady a poruchy vybraných konstrukcí z betonu. Na řadu přijde ale i mnoho dalších informací ze světa betonu.

Betonu se budou věnovat výhradně odborníci přes beton. Kromě specialistů z Fakulty stavební ČVUT, České betonářské společnosti Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu výrobců betonu ČR, to budou i odborníci z firem Českomoravský beton, ZAPA beton, PERI, DEK, TBG Metrostav, SKANSKA, BETOTECH a BENNON.

 

Týden betonu - celoevropsky ojedinělý projekt

Týden betonu je nejen v ČR, ale i v celé střední Evropě zcela ojedinělým projektem. Studenti se v jeho rámci mohou seznámit s betonáží monolitických prvků či konstrukcí ještě v době studia, neboť normálně se s tímto procesem setkávají až v praxi na stavbě a povětšinou jde o setkání jen zprostředkované, protože se touto činnost zabývají pracovníci firem provádějících monolitické konstrukce. Akce je pořádána jako součást vnitřní soutěže Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2020 na podporu pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů.

 

Pořadatelé projektu

Projekt vznikl ve spolupráci Katedry technologie staveb, Katedry betonových a zděných konstrukcí a Katedry architektury je realizován pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci, projektu Koordinuj.cz a Svazu výrobců betonu ČBS ČSSI.

Garant akce Týden betonu: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - vedoucí Katedry technologie staveb.

 

Partneři projektu

Hlavní partneři

ZAPA beton a.s., PERI a.s., Scaserv a.s., Metrostav a.s., Bennon, DEK a.s.

Partneři

Hinton a.s., HOCHTIEF CZ a.s., PORR a.s., PP 53, a.s., Skanska a.s., SMP CZ, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., SYNER, s.r.o., Trigema a.s., VCES a.s., VW WACHAL a.s.

 

Partneři akce