doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra technologie staveb / Fakulta stavební (K122)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-522
Odkazy: