Časové plány akademických roků na FSv

 

 

Sudý resp. lichý týden výuky odpovídá sudému resp. lichému týdnu v kalendářním roce.