Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM

Osobní oddělení
Oddělení práce a mzdy

Rozdělení kateder/pracovišť dle jednotlivých mzdových účetních:
Hlaváčková, Jitka, Ing. vedoucí
Koždoňová, Alena, Bc. 134, 137, 141, 142, 143, 144, 154, 155, 220, 250, 805, 853, 866
Pecová, Iva 122, 129, 132, 210, 375
Suldovská, Olga  101, 102, 104, 105, 125, 126, 127, 128
Václavková, Jolana, Bc. 123, 124, 133, 135, 136, 910, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930

Souhlas s výkonem shodné výdělečné činnosti: - nové 15.3.2017
Žádost o souhlas s výkonem shodné výdělečné činnosti    DOC ; PDF - změna 24.3.2021
Informace k zákazu výkonu shodné výdělečné činnosti

Formuláře pro nástup a změny v pracovním poměru:
Průvodní list    DOC ; PDF - změna 24.3.2021
    - k nástupu zaměstnance do pracovního poměru nebo
    - k obnovení pracovního poměru
Písemná informace podle §37 ZP - nové 21.9.2023
Písemná informace podle §37 ZP u dohod konaných mimo pracovní poměr - nové 21.9.2023
Metodika upřesňující evidenci pracovní doby a doby odpočinku
Rozvrh pracovní doby    Excel - nové 23.2.2021
Průvodní list ke změně pracovní smlouvy    DOC ; PDF - změna 24.3.2021
Nahlášení změny osobního příplatku    DOC ; PDF - změna 24.3.2021

Pracovní náplně:
Pracovní náplně -- nutné přihlášení - nové 2.6.2021

Přehled o získaných titulech pro REDOP
Formulář Přehled o získaných titulech pro REDOP    DOC ; PDF - změna 24.3.2021
Seznam profesorů a docentů (externistů), kteří již mají v pers. modulu záznam o dosaž. titulech

Formuláře pro externí učitele:
Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce s externím učitelem   DOC ; PDF - změna 21.9.2023
Pracovní výkaz externího učitele    Excel - změna 5.3.2020
Vyúčtování externích učitelů    Excel - změna 26.1.2023

Formuláře pro vyúčtování státních závěrečných zkoušek:
Dohoda o provedení práce    DOC ; PDF zkrácená verze - změna 22.7.2022

Formuláře pro dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce:
Dohoda o provedení práce    DOC ; PDF - změna 16.4.2021
Dohoda o provedení práce/ Work Contract    DOC ; PDF anglicko-česká varianta - změna 16.4.2021
Dohoda o pracovní činnosti    DOC ; PDF - změna 16.4.2021
Dohoda o pracovní činnosti/ Work Activity Agreement    DOC ; PDF - nové 25.1.2023
Zpráva o provedení práce    DOC ; PDF - změna 5.1.2023
Souhrnná zpráva o provedení práce    DOC ; PDF - změna 5.1.2023
Pracovní výkaz    Excel - změna 5.3.2020

Rozsah zastupování vedoucího katedry    DOC ; PDF - změna 16.4.2021

Návrh na výplatu odměn    Excel - změna 6.10.2021

Měsíční přehled pracovních cest    Excel

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů    DOC ; PDF - změna 16.4.2021
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů DS    DOC ; PDF - formulář jen pro DS - změna 16.4.2021

Návrh na přijetí zahraničního hosta na dlouhodobý pobyt    DOC ; PDF anglicko-česká varianta

Smlouva příkazní:
Formulář Smlouvy příkazní    DOC ; PDF - změna 3.10.2022
Použití Smlouvy příkazní

Žádost o vytvoření vztahu externí osoby (CRI - Centrální registr identit)
Formulář žádosti -- nutné přihlášení do HelpDesku
Návod k vyplnění

Výplatní termíny FSv - změna 3.8.2023

Jednotný postup pro zadávání inzerátů na FSv

 

Návod k vyplňování formulářů

 

Poznámka:
v lednu 2023 byly zrušeny formuláře: Dohoda o zabezpečení výuky a ostatní činnosti, Evidence docházky, Plán dovolených, Žádost o přijetí do pracovního poměru