Jednotný postup pro zadávání inzerátů na Fakultě stavební

 

  • Inzeráty na místa akademických pracovníků vypisuje děkan fakulty na základě požadavků vedoucích kateder/pracovišť a celý postup se řídí Řádem výběrového řízení ČVUT. Jsou i případy, kdy se tímto řádem řídí i některá místa vědeckých pracovníků, kde je to nařízeno zadáním projektu. Veškerou administraci výběrového řízení, tj. zadání inzerátu a následně konání výběrového řízení včetně oznámení uchazečům, zajišťuje osobní oddělení.
  • Požadavky na zveřejnění inzerátů na přijetí nových pracovníků na uvolněné pracovní pozice nebo pracovní pozice nově vytvořené podávejte prostřednictvím osobního oddělení. Tyto inzeráty jsou zveřejňovány po dohodě s vedoucím katedry či pracoviště na serveru pracovních příležitostí Jobs.cz či v denním tisku. Inzeráty jsou zpoplatněny a hradí je fakulta. Inzeráty jsou zveřejňovány na úřední desce FSv i ČVUT a ostatních součástech. Osobní oddělení předává došlé přihlášky uchazečů na pracoviště. Výběry uchazečů na pozice si pracoviště organizují samostatně a informují osobní oddělení o stavu přihlášek tzn. průběžně předávají na osobní odd. Informaci o případném vyřazení uchazečů či postupu do dalšího kola (osobní odd. komunikuje s uchazeči na Jobs.cz). Po ukončení výběru vhodného uchazeče je třeba bezprostředně nahlásit na osobní oddělení výsledek výběrového řízení.
  • Pokud se jedná o inzeráty, kdy budete vypisovat volnou pozici vědeckých pracovníků a budete hledat vhodného uchazeče ze zahraničí, vždy je třeba inzerát konzultovat s pracovnicemi osobního oddělení. Takovýto inzerát je třeba vždy vypsat v dostatečném předstihu, aby po výběru uchazeče ze zahraničí byl ještě čas na vyřízení povolení k pobytu (Hostovská smlouva atd.). Inzerát je možné podat kromě výše uvedených možností i na Euraxess Job. V tomto případě se můžete obrátit na Ing. Pavla Koudeláka, Ph.D. tel. 3676 (VaV RČVUT), který zařídil na Euraxessu licenci pro ČVUT a pomůže s registrací. Tento inzerát je zdarma. Po zveřejnění inzerátu předejte znění inzerátu či "odkaz" na inzerát, který bude opět zveřejněn na úřední desce jak rektorátu, tak FSv.

    Výběr těchto pracovníků si můžete organizovat na katedře/pracovišti. Při výběrovém řízení u zahraničních uchazečů je třeba posuzovat vhodnost uchazeče v souvislosti s předpisy Rady bezpečnosti OSN. O výsledku výběrového řízení je třeba opět informovat osobní oddělení.