Elektronické formuláře v HelpDesku

 

Stávající papírové formuláře začnou být postupně nahrazovány elektronickými, které budou realizovány v prostředí HelpDesku ČVUT. Níže popsané informace a postup slouží jako pomoc pro jejich vyplnění.

Členění do stávající struktury HelpDesku

V HelpDesku jsou vytvářeny projekty podle oddělení, pod které formulář spadá. Struktura kopíruje stávající strukturu na Portále FSv a nejsnazší je se orientovat podle názvu jednotlivých pracovišť.

FSv_Osobní oddělení_Formuláře
a další ...

V každém projektu reprezentujícím dané oddělení jsou k dispozici jednotlivé formuláře, například
Žádost o vztah externí osoby
Výstupní list
a další ...

Pokud některý z projektů nebo formulářů nevidíte, znamená to, že do něj nemáte přístup a prostudujte si následující odstavec Řízení přístupů.

Řízení přístupů

Každý projekt je automaticky zpřístupněn osobě, která podle dosavadních zvyklostí podepisovala papírový formulář. V naprosté většině to jsou vedoucí jednotlivých kateder nebo středisek, tedy držitelé rolí B-11xxx-VEDOUCI

Přístupy se nastavují blokově, vždy pro všechny formuláře daného oddělení.

Pokud je potřeba tuto zvyklost změnit, může vedoucí katedry nebo střediska prostřednictvím HelpDesku požádat o zpřístupnění formulářů pro jinou osobu.

Vyplnění formuláře

Vstupní formuláře mohou být složeny z roletových menu, z textových polí a z radio buttonů. Pokud je to možné, jsou daná pole předvyplněna, nebo se nabízí číselníky přímo z Informačních systémů ČVUT.

Formuláře se nijak nepodepisují, jako ověření identity slouží přihlášení do HelpDesku.

Pokud máte problémy s konkrétním formulářem, kontaktujte prosím oddělení děkanátu, kterému formulář přísluší.

 

Vzorové vyplnění formuláře pro žádost o vytvoření vztahu externí osoby:

 

Formulář v HelpDesk