Ing. Jana Kovářová

Role na FSv

  • sekretářka / středisko technicko-provozních služeb (STPS) / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-223

Odkazy: