PPoužití smlouvy příkazní pro úhradu cestovních náhrad

 

  1. Smlouvu zašlete prosím e-mailem zahraničnímu vědci k elektronickému vyplnění.
  2. Doplňte body I a II. Smlouvy.
  3. Doplňte zdroj úhrady a kontaktní osobu (dole).
  4. Smlouvu 2x vytiskněte, zajistěte podpisy příkazce + správce (za FIS) a hosta/příkazníka a předejte ZO spolu s originály daňových dokladů (faktur, jízdenek včetně výpisu z účtu - bylo-li hrazeno online). ZO zajistí zbytek a nechá vyplatit.

 

Pokud vyplácíte pouze odměnu, předejte prosím podepsanou smlouvu EO.