Double Degree Program pro studenty FSv

 

Studenti FSv ČVUT, kteří úspěšně ukončí bakalářské studium, mají možnost studovat magisterský program v zahraničí s tím, že studium jim může být uznáno jako odpovídající studium na FSv. Studium je zpravidla poněkud delší, studenti však získají dva diplomy. Nezbytnou podmínkou jsou výborné studijní výsledky a jazykové znalosti studentů.

Podmínky výjezdu:

 • Studenti, kteří mají zájem o studium double degree, se musí hlásit s ročním předstihem na program Erasmus+
  • Podání přihlášky funguje stejně jako na semestrální Erasmový pobyt
 • Studenti musí mít odpovídající studijní výsledky. Proděkan pro pedagogickou činnost posuzuje úspěšnost studenta na základě skutečně splněných kreditů v návaznosti na délku studia

Finanční zajištění:

První rok studia v rámci Double Degree je hrazen standardně z fondu Erasmus+. Pro finanční zajištění ve druhém roce si student může podat žádost o účelové stipendium poskytované rektorátem ČVUT. Žádost se podává na zahraniční oddělení FSv ČVUT – zasílejte na email erasmus@fsv.cvut.cz. Více informací o stipendiu zde, bod I.

 

FSv ČVUT má uzavřené tyto dohody:

 

 

Dohoda mezi FSv a KTH Stockholm

 
Erasmus kód: S STOCKHO04

 • Výuka v angličtině. Znalost angličtiny úroveň B2
 • Na uvedený program mohou být vysláni max. 2 studenti v každém akademickém roce.

Studium je 2leté (3 semestry + 1 semestr diplomová práce) tedy o semestr delší než magisterské studium na FSv.
Diplomovou práci je možné zpracovávat buď na KTH nebo FSv. Musí být napsaná a následně prezentovaná v angličtině.

Specializace pro double degree:

Informace partnerské školy zde: KTH Double Degree

Finanční zajištění:

 

 

Dohoda mezi FSv a RWTH Aachen University

 
Erasmus kód: D AACHEN01

 • Prozatím omezeno pro studenty, kteří budou přijati ke studiu magisterských oborů Pozemní stavby nebo Konstrukce a dopravní stavby
 • Možnost studia v angličtině, pro zvolení předmětů v němčině nutnost doložit jazykovou úroveň němčiny B2
 • Na toto studium mohou být vysláni max. 2 studenti v každém akademickém roce.

Studium je 2leté (3 semestry + semestr diplomová práce).
Diplomovou práci mohou studenti po dohodě zpracovávat buď na RWTH Aachen nebo na FSv.
Součástí studia na RWTH je možnost účastnit se jazykových kurzů němčiny

Finanční zajištění:
Studenti mohou rovněž žádat o stipendium z jiných zdrojů:

 

 

Dohoda mezi FSv a TU München

 
Erasmus kód: D MUNCHEN02

 • Jazyk výuky angličtina a/nebo němčina.
  • Podmínka dosažení 13 bodů z AJ testu na ČVUT
  • Pro zvolení pouze předmětů v němčině nutnost doložit jazykovou úroveň němčiny C1.
  • Při kombinaci jazyků stačí doložit pouze jeden jazyk
 • Na toto studium mohou být vysláni max. 2 studenti v každém akademickém roce.

Studium je 2leté (3 semestry + 1 semestr diplomová práce). První semestr stráví student na ČVUT, další dva na TUM, 4. semestr se může student rozhodnout, zda bude psát DP na ČVUT nebo TUM. Diplomová práce musí být pod dvojím vedením v angličtině a oba vedoucí budou u obhajoby.
Student musí dosáhnout 120 kreditů pro zdárné zakončení studia (30 kreditů 1. semestr na FSv, 60 kreditů na TUM, 30 kreditů DP).
Informace partnerské školy zde: TUM Double Degree  a  School of Engineering and Design

Obory k výběru:

Finanční zajištění:
Studenti mohou rovněž žádat o stipendium z jiných zdrojů:

 

 

Dohoda mezi FSv a École Nationale des Ponts et Chaussées

 
Erasmus kód: F PARIS085

 • Hlavní jazyk výuky je francouzština. Jazykové předpoklady – francouzština B2 + angličtina B2
 • Na toto studium mohou být vysláni max. 2 studenti v každém akademickém roce

Studium je 2leté (3 semestry + 1 semestr diplomová práce).
Mezi těmito dvěma ročníky musí studenti absolvovat buď krátkou stáž (2 měsíce), nebo dlouhou (1 rok).
Diplomovou práci budou studenti obhajovat na École des Ponts ParisTech za účasti pedagoga z FSv ČVUT. Státní závěrečnou zkoušku budou studenti skládat v Praze.
Součástí studia jsou jazykové kurzy francouzštiny.
Informace partnerské školy zde: École Double Degree

Finanční zajištění:
Studenti mohou rovněž žádat o stipendium udělované francouzskou stranou

 

Zodpovědná osoba:
Ing. Jan Kočí, Ph.D.

zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost pro studium v zahraničí

Informace případným zájemcům podá
Mgr. Anita Opitzová

fakultní koordinátor programu ERASMUS+