Double Degree Program pro studenty FSv

 

Studenti FSv ČVUT, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium, mají možnost studovat magisterský program v zahraničí s tím, že studium jim může být uznáno jako odpovídající studium na FSv. Studium je zpravidla poněkud delší, studenti však získají dva diplomy. Nezbytnou podmínkou jsou výborné studijní výsledky a jazykové znalosti studentů. FSv má v současné době platné následující dohody:

 • Francie: ENPC Paris v rámci uvedené dohody studují cca 2-3 studenti FSv každý akademický rok. Dohoda byla prodloužena na dalších 5 let počínaje ak. rokem 2015/16 s možností dalšího prodloužení.

 • Švédsko: KTH Stockholm studium v angličtině.

 • Německo: TU München dohoda byla uzavřena, jednalo by se o studium v němčině. Zatím uvedený program nikdo z našich studentů nestudoval, podmínky jsou obdobné jako u ostatních dohod.

 • Německo: RWTH Aachen studium v němčině, v rámci dohody studují max. 4 studenti FSv každý akademický rok.

Obecně platí podmínka, že studenti, kteří mají zájem o studium double degree, se musí hlásit s ročním předstihem na program Erasmus+ (prvý rok double degree dostávají stipendium z tohoto programu).

 


 

 

Dohoda mezi FSv a KTH Stockholm

 

 

Od akademického roku 2014/15 platí dohoda o double degree, umožňující vybraným studentům získat dva diplomy v magisterském studiu.
Na toto studium se mohou hlásit studenti FSv splňující následující požadavky:

 • výborní studenti oborů KPS a KD, kteří mají ukončené bakalářské studium (respektive budou toto studium končit v daném roce)
 • znalost angličtiny minimálně úroveň B2
 • v daném roce úspěšně prošli výběrovým řízením na program Erasmus+
 • na uvedený program mohou být vysláni max. 2 studenti v každém akademickém roce.

Studium je 2leté (3 semestry + 1 semestr diplomová práce) tedy o semestr delší než magisterské studium na FSv. Diplomovou práci je možné zpracovávat buď na KTH nebo FSv. Součástí studia na KTH jsou jazykové kurzy švédštiny.

Bližší informace po dohodě (v rámci výběrového řízení na program Erasmus+)

 

 

Dohoda mezi FSv a École Nationale des Ponts et Chaussées v Paříži

 

 

FSv uzavřela dohodu o možnosti získání dvojího diplomu s École Nationale des Ponts et Chaussées v Paříži - plakát ke stažení

Podmínky pro získání dvojího diplomu:

 • absolvování bakalářského studia na studijním programu "Stavební inženýrství"
 • jazykové předpoklady - výborná znalost francouzštiny
 • výběr kandidátů proběhne společně oběma stranami

Studijní program pro naše studenty na ENPC Paris:

 • studenti budou na ENPC studovat 3 semestry, čtvrtý budou zpracovávat diplomovou práci
 • mezi těmito dvěma ročníky musí studenti absolvovat buď krátkou stáž (2 měsíce), nebo dlouhou (1 rok)
 • diplomovou práci budou obhajovat na ENPC za účasti pedagoga z FSv ČVUT
 • státní závěrečnou zkoušku budou studenti skládat v Praze

Po absolvování tohoto programu obdrží studenti diplom Ing. na FSv ČVUT a Ingénieur na ENPC.

Finanční zajištění:

 • Studenti obdrží stipendium z programu ERASMUS na 1 rok, mohou žádat o stipendium ČVUT na 2. rok, rovněž mohou žádat o stipendium udělované francouzskou stranou (v současné době Francie poskytuje stipendia na MSc. studium na 1 rok, bližší informace na www.france.cz). Fakulta bude jednat o dalších možnostech finanční podpory studentů.

 

 

Dohoda mezi FSv a RWTH Aachen University

 

 

Dohoda mezi FSv a RWTH Aachen, Faculty of Civil Engineering o double degree.
Dohoda byla uzavřena dne 3. 7. 2016.

Na toto studium se mohou hlásit studenti FSv splňující následující požadavky:

 • výborní studenti FSv, kteří v daném školním roce ukončí bakalářské studium studijního programu Stavební inženýrství a budou přijati ke studiu magisterských oborů Konstrukce pozemních staveb nebo Konstrukce a dopravní stavby
 • znalost němčiny min. na úrovni B2
 • v daném roce úspěšně prošli výběrovým řízením programu Erasmus+
 • na toto studium mohou být vysláni max. 4 studenti v každém akademickém roce.

Studium je 2leté (3 semestry + semestr diplomová práce). Diplomovou práci mohou studenti po dohodě zpracovávat buď na RWTH Aachen nebo na FSv.
V prvém roce studia dostanou studenti stipendium z programu Erasmus+, v 2. roce musí studenti požádat o stipendium ČVUT.
Po ukončení studia, obhajobě diplomové práce a na FSv státních závěrečných zkouškách obdrží studenti diplom "Master of Science" na RWTH a "Ing." na FSv ČVUT.

 


 

Informace případným zájemcům podá:
Ing. Jan Kočí, Ph.D.

zástupce proděkanky pro pedagogickou činnost pro studium v zahraničí
fakultní koordinátor programu ERASMUS +