Výjezdy studentů – metodika

 

Na základě Metodického pokynu č. 78/2016 - Cestovné studentů a zahraničních expertů vydaného kvestorem ČVUT je postup pro účtování cest studentů následující:

Student:

 1. MÁ pracovněprávní vztah k Fakultě stavební ČVUT v Praze (dále FSv) – DPP, DPČ, pracovní úvazek -> vyjíždí jako zaměstnanec (tuzemská pracovní cesta ; zahraniční cesta)
 2. NEMÁ pracovněprávní vztah k FSv

  2.1. Má grant/ je zapojen v řešitelském týmu projektu

       2.1.1. z grantu LZE hradit stipendia
  • student vyplní Žádost o účelové stipendium z grantu dle Metodického pokynu č.78/2016 (z účelového stipendia si mimo jiné hradí i konferenční poplatky, které zde nelze hradit prostřednictvím FSv)
  • řešitel grantu zodpovídá za čerpání grantu, případné nutné změny doporučujeme konzultovat na odd. VaV, případně u poskytovatele
  • student je odpovědný řešiteli grantu za vyhodnocení/ vyúčtování uskutečněné cesty (student může dostat formou stipendia vyplacenu jen část nákladů, záleží na řešiteli a dostupných finančních prostředcích)
  • student musí pro zahraniční cestu uzavřít cestovní zdravotní pojištění

        2.1.2. z grantu NELZE hradit stipendia
  • uzavře DPP, DPČ v rámci pracoviště (návrh smlouvy připravuje školitel, schvaluje vedoucí katedry, smlouva se dále předává na osobní odd.) a vyjíždí jako zaměstnanec ( tuzemská pracovní cesta ; zahraniční cesta)

  2.2. Nemá grant/ není zapojen v řešitelském týmu projektu -> uzavře DPP, DPČ v rámci pracoviště (návrh smlouvy připravuje školitel, schvaluje vedoucí katedry, smlouva se dále předává na osobní odd.) a vyjíždí jako zaměstnanec (tuzemská pracovní cesta ; zahraniční cesta)