Seznam akreditovaných oborů, v nichž je FSv oprávněna konat
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Název oborurozhodnutí MŠMT ČR č.j.platnost do

Architektura a stavitelství MŠMT/4851/2015 31.7.2023
Geodézie a kartografie MŠMT/4851/2015 31.7.2023
Teorie stavebních konstrukcí a materiálůMŠMT/4851/2015 31.7.2023
Vodní hospodářství a vodní stavby MŠMT/4851/2015 31.7.2023
Stavební management a inženýring NAU-378/2019-8 19.12.2029