Seznam akreditovaných oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Název oboručíslo jednací rozhodnutíplatnost do

Architektura a stavitelství NAU-153/2022-820.12.2032
Geodézie a kartografie NAU-154/2022-829.03.2033
Stavební management a inženýring NAU-378/2019-807.01.2030
Teorie stavebních konstrukcí a materiálůNAU-157/2022-803.11.2032
Vodní hospodářství a vodní stavby NAU-156/2022-820.12.2032