Seznam akreditovaných oborů, v nichž je FSv oprávněna konat
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Název oborurozhodnutí MŠMT ČR č.j.platnost do

Teorie stavebních konstrukcí a materiálů4851/2015 31.7.2023
Vodní hospodářství a vodní stavby 4851/2015 31.7.2023
Geodézie a kartografie 4851/2015 31.7.2023
Architektura a stavitelství 4851/2015 31.7.2023
Stavební management a inženýring NAU-378/2019-8  7.1.2030