Grémium děkana Fakulty stavební

 

Termín zasedání Grémia děkana bude stanoven dodatečně.

Seznam členů Grémia děkana FSv

Zápisy a prezentace z jednání Grémia děkana FSv - změna 21.7.2022
přístupné pouze pro členy Grémia děkana FSv