prof. Ing. Jan Vítek, CSc.

Role na FSv

  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-724
Odkazy: