prof. Ing. Michal Polák, CSc.

Role na FSv

  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • předseda legislativní komise AS / Fakulta stavební
  • člen legislativní komise AS / Fakulta stavební
  • člen technické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-314
Odkazy: