Jana Říhová

Role na FSv

  • sekretářka / katedra hydrotechniky / Fakulta stavební (K142)

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-716
Odkazy: