Jana Říhová

Role na FSv

  • sekretářka / katedra hydrotechniky / Fakulta stavební (K142)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-716

Odkazy: