prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra hydrauliky a hydrologie / Fakulta stavební (K141)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-823
Odkazy: