Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

Role na FSv

  • tajemník AS / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • A-740

Odkazy: