doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce vedoucího / katedra fyziky / Fakulta stavební (K102)

Kontaktní údaje

Místnost:

  • A-639

Odkazy: