Ing. Jan Kočí, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce proděkana pro pedagogiku - Studium v zahraničí / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen technické komise AS / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-325
Odkazy: