prof. Ing. Eva Vejmelková, Ph.D.

Role na FSv

  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-327
Odkazy: