prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.

Role na FSv

  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
  • člen rady pro vnitřní hodnocení / České vysoké učení technické v Praze

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-1045
Odkazy: