doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Role na FSv

  • zástupce proděkana pro pedagogiku - Pozemní stavby, bezpečnost, materiály, prostředí, inteligentní budovy / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen legislativní komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-734
Odkazy: