prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

Role na FSv

  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen legislativní komise AS / Fakulta stavební
  • člen technické komise AS / Fakulta stavební
  • člen ekonomické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-308
Odkazy: