prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra fyziky / Fakulta stavební (K102)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-621
Odkazy: