prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

Role na FSv

  • člen AS - zaměstnanec FSv / České vysoké učení technické v Praze
  • člen AS - zaměstnanec / České vysoké učení technické v Praze
  • Předseda komise pro udržitelnost AS / České vysoké učení technické v Praze
  • člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / České vysoké učení technické v Praze
  • člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS/ České vysoké učení technické v Praze
  • člen komise pro udržitelnost AS/ České vysoké učení technické v Praze
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • A-428
Odkazy: