Ing. Robert Jára, Ph.D.

Role na FSv

  • člen grémia / České vysoké učení technické v Praze
  • mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Odkazy: