prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra fyziky / Fakulta stavební (K102)
  • člen grémia / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • A-621

Odkazy: